Dagis- och förskolebarn sår tallfrön för att fira den internationella skogsdagen

|||||

Den 21 mars firas den internationella skogsdagen genom att barnen i förskolor och lågstadier sår tallfrön. I år är det stadsskogen som är tema för FN´s internationella skogsdag.

Barnen i närskogen västra Vanda. Bild: Anne Turunen

Skogar gör vår miljö bättre. Skogarnas och trädens naturvärden kan vara betydande i tätbyggda städer. Den gröna miljön är också mer trivsam för människor. Skogen producerar syre, absorberar ljud, binder damm och ger skydd och vackra landskap i stadsmiljöer.

Att bo i en naturlig miljö har många positiva effekter på människans hälsa. Stadsparkerna ger många möjligheter och uppmuntrar till utomhusaktiviteter.

De närliggande skogarna är också inspirerande lekplatser för barn. I skogen kan barnen leka fritt utan vägledning av vuxna.

Genom såddagen lär sig barn om trädens kretslopp

Finska Forstföreningen väger, räknar och postar årligen tiotusentals donerade frön från Siemen Forelia. Bild: Anne Turunen
Små tallplantor i mjölkburkar. Bild: Anne Turunen

Genom att odla sina egna tallplantor från frön firar de finländska barnen den internationella skogsdagen. Mer än 200 grundskolor och daghem har anmält sammanlagt cirka 6 500 barn till Mitt Träd projektet. I projektet sår varje barn fem tallfrön i sin burk.

Det är en utmärkt tidpunkt att i samband med såddagen få in mycket annan information kring naturen. Då vårsolen torkar kottarna, faller fröna ut och landar på marken där de lätt kan gro. Tallen växer långsamt men lever mycket länge. Barnen kan t.ex. jämföra tillväxten av en tall till påskgräset som gror snabbt men hastigt tvinar bort.

I början av sommaren tar barnen hem sina plantor, eftersom tallen inte växer inomhus i den torra luften. Om alla fröna skulle gro, skulle vi får 15 hektar skog i samband med fröprojektet.

Långlivade och växande träd upptar koldioxid och är stora kollager. De är viktiga för att mildra klimatförändringen. Kol lagras också i träbaserade produkter. På skolor och daghem finns massor av produkter gjorda av trä, från undervisningsmaterial och leksaker till pulpeter och andra möbler.

Förutom den konkreta sådden i en burk kan man diskutera vidare med barnen om stora fenomen och om skogens tillväxt och naturens kretslopp. Bäst lär sig barn ändå om naturen genom utevistelse i naturen i en närliggande skog eller vid behov under ett stadsträd nära skolan eller dagis.


Såddagen – Mitt träd
FN:s internationella skogsdag (The International Day of Forests)
The International Day of Forests video 2018


Fröna till detta projekt donerades av Siemen Forelia. I samarbete med Finska Forstföreningen förverkligades dagen tillsammans med Suomen Latu, Skogsmulleledarna och Finlands Svenska Idrott. Verksamheten bekostades av Finlands Skogsstiftelse.

Kirjoita kommentti