Metsäteollisuus ja uudet tuotteet

Vierailija tutustumassa Uusi puu -näyttelyyn FAO:n Committee on Forestry -tapahtumassa Roomassa lokakuun lopussa vuonna 2022.
Vierailija tutustui Uusi puu -näyttelyyn FAO:n Committee on Forestry -tapahtumassa Roomassa lokakuussa 2022.

Puuta hyödynnetään raaka-aineena hyvin erilaisissa tuotteissa. Osa puupohjaisista tuotteista on vanhoja keksintöjä, osa uudempia. Uusia tulevaisuuden innovaatioita ja ratkaisuja kehitellään jatkuvasti.

Miltä metsäalan tulevaisuus näyttää?

Future Forest 2040 -hanke

FutureForest2040 – Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset, sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040 -hanke katsoi metsäalan tulevaisuuteen ja ennakoi, että metsäteollisuustoimialoilla on vuoteen 2040 mennessä nähtävissä merkittäviä muutoksia.

Metsätaloudessa kehitystä ajavat muutokset metsänhoitotavoissa, metsänomistajakunnassa, maankäytön ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteissa ja metsätuhoriskeissä. Metsäteollisuuden tuotannossa kehityskulut riippuvat voimakkaammin siitä, miten yhteiskunta ja siten lopputuotteiden kysyntä kehittyvät. Metsäteollisuuden arvonlisä voi kasvaa erityisesti, jos tuotannon sivuvirtoja saadaan ohjattua energiantuotannosta korkean arvonlisän tuotteisiin.

Lue lisää Future Forest 2040 -hankkeesta EFI:n sivuilla

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Luonnonvarakeskuksen 13.10.2022 julkaisema Metsäsektorin suhdannekatsaus vuosille 2022-2023 kertoo metsäsektorin lähitulevaisuuden näkymistä. Katsaus tuotetaan kerran vuodessa, lokakuussa.

Biotalouden näkymät EU:n alueella

EU:n komission sisäinen tiedepalvelu Joint Research Centre (JRC) on koonnut tietoa, malleja ja analyyseja EU:n ja maailmanlaajuisen biomassan tarjonnasta ja kysynnästä ja arvioinut sen kestävyyttä. JRC Science for policy report: Biomass production, supply, uses and flows in the European Union. Mubareka S, Migliavacca M, Sánchez López J, 2023.

Lisäksi Joint Research Centre (JRC) on koonnut arvion EU:n biotalouden seurantajärjestelmästä, joka tarkastelee biotalouden taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista kehitystä: JRC: Trends in the EU bioeconomy. Mubareka, S., Giuntoli, J., Sánchez López, J., Lasarte-López, J., M’barek, R., Ronzon, T., Renner, A, Avraamides, M., 2023.

Hiilidioksidin talteenotto metsäteollisuudessa

Hiilidioksidin poistamiseen (CDR) on monia eri menetelmiä. Niillä pyritään pysyvään tai erittäin pitkäaikaiseen hiilidioksidin nettopoistoon ilmakehästä. Teknologioihin lukeutuvat esimerkiksi DACCS, BECCS ja biohiilen tuotanto.

Luettavaa:

Carbon dioxide use and removal. Prospects and policies. L. Kujanpää ym. 2023. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 2023:19.

CO2 capture from integrated pulp and board mill. 19th Conference on Process Integration, Modelling, and Optimisation for Energy Savings & Emission Reduction PRES 2016, Prague, Czech Republic 27-31 August 2016. VTT Technical Research Centre of Finland

VTT:n sivustolla: Negative Emission Technologies

Esimerkkejä uusista puuhun perustuvista tuotteista ja ratkaisuista

Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvastosta löytyvät metsäalan uusimmat tuotteet ja palvelut. Kuvastoon lisätään uusia tuotteita ja palveluita sitä mukaa kuin niitä tulee tietoon.

Uusi puu -hanke tavoittelee ymmärryksen lisäämistä puupohjaisesta biotaloudesta. Hanke kertoo konkreettisin esimerkein, millaisia tuotteita ja ratkaisuja on jo nyt tarjolla ja millainen yhteiskunnallinen vaikutus niillä on.

Älykäs biotalous -lyhytelokuvien sarja esittelee suomalaista huippututkimusta luonnon inspiroimista ratkaisuista kestävämpään tulevaisuuteen. Sarjan on ohjannut tiedetoimittaja Nina Pulkkis.

Vierailemme maastojaksolla Metsä Groupin sellutehtaalla ja sahalla. Tutustu Metsä Groupin verkkosivuilla yrityksen tuotteisiin ja materiaali-innovaatioihin.

Metsäluonnon yhdisteet virustentorjunnassa

Luonnonvarakeskus ja Jyväskylän yliopisto ovat yhdessä löytäneet luonnonyhdisteitä, joilla on vahva viruksentorjuntakyky ihmisiä infektoivia viruksia vastaan. Business Finland on myöntänyt 660 000 euron Research-to-Business-rahoituksen Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Jyväskylän yliopiston Natural antivirals -projektille, jossa kehitetään uusia luonnonyhdisteisiin pohjautuvia kosmetiikka- ja hygienia-alan tuotteita koronaviruspandemian ja tulevaisuuden epidemioiden hillitsemiseksi.

Lue lisää puupohjaisten tuotteiden potentiaalista

  • Metsätuotteiden kysynnälle ennustetaan huimaa kasvua – kestävän metsätalouden merkitys korostuu, kirjoitti Forest.fi lokakuussa 2021.
  • Uusien ja kasvutuotteiden potentiaali 2035: Konsulttiyhtiö Afryn selvitys
  • Puuhun perustuvat innovaatiot ja yritykset ovat vahvasti esillä myös VTT:n syväteknologian taskukirjassa, jossa tarkastellaan suomalaisten start-up teknologiayritysten näkymiä tulevaisuuden ratkaisujen tarjoajina.