Kansainvälinen metsäviestintä 

Suomen Metsäyhdistyksen kansainvälinen viestintä toteuttaa Kansallisen metsästrategian päämääriä. Hanke tukee Suomen kansainvälistä metsäpolitiikkaa ja vaikuttaa EU:n ja maailmanlaajuiseen metsäpolitiikkaan viestinnän keinoin kansainvälisessä yhteistyössä.

Metsäyhdistyksen kansainvälinen metsäviestintä vahvistaa metsien, kestävän metsätalouden ja metsiin pohjautuvan biotalouden roolia kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansainvälisen viestinnän yhteistyöhankkeet vaikuttavat tulevaan ja vahvistavat myös Suomen metsäalan viestiä vahvan yhteistyön ja laajojen verkostojen kautta. Viestintäyhteistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, kuinka kestävällä metsien käytöllä ja puulla on merkittävä rooli kestävän maailman rakentamisessa. Yhteistyö antaa sille uskottavuutta ja vaikuttavuutta.

Suomen metsäelinkeinolle on oleellista metsien käytön arvostus maailman laajuisesti. Arvostuksen ylläpitäminen ja lisääminen edellyttää aktiivista ja kohdennettua viestintää kansainvälisille organisaatioille ja vaikuttajille. Samaan aikaan on tärkeää seurata globaalia keskustelua ja vaikuttaa siihen yhteistyössä. Metsäyhdistys on kansainvälisen viestinnän kentällä tunnettu ja arvostettu toimija.

Maailman metsäkongressin lava ja yleisöä
Metsäyhdistys järjesti Maailman metsäkongressin viestintäosuuden yhdessä FAO:n kanssa.

Forest Communicators network

Suomen Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän päällikkö Kai Lintunen on FAO-UNECE Forest Communicators Network (FCN) -verkoston puheenjohtaja.

FCN on yksi maanosittain perustetuista alueellisista metsäviestintäverkostoista, jotka tukevat YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn tavoitetta lisätä päättäjien ja suuren yleisön tietoisuutta kestävistä puutuotteista ja niiden arvoketjuista ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja siihen sopeuttamiseksi sekä hiili-intensiivisten tuotteiden korvaamiseksi.

Forest Communicators Network tuottaa sisältöä muun muassa EU-päättäjien seuraamiin uutismedioihin ja EU:n jäsenmaiden päämedioihin. Viestintäyhteistyöpyynnöt FCN-verkoston kanssa ovat voimakkaassa kasvussa sekä metsäalalta että sen ulkopuolelta.

Medialeikkeitä
Forest Communicators Network tuottaa sisältöä mm. EU-päättäjien seuraamiin uutismedioihin ja EU:n jäsenmaiden päämedioihin.

Kansainväliset mediavierailut

Metsä- ja ympäristökeskustelun tiivistyminen globaalisti ja Euroopassa on lisännyt mielenkiintoa Suomen metsiin. Metsäyhdistys suunnittelee ja toteuttaa kansainvälisiä sidosryhmä- ja toimittajavierailuja Suomeen yhteistyössä kumppanien kanssa. Tarvittaessa yhdistys tuottaa viestintämateriaaleja ja koostaa julkaisuja näille kohderyhmille.

Kai Lintunen ja Virginijus Sinkevicius
Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän päällikkö Kai lintunen (vas.) oli mukana isännöimässä EU:n ympäristökomissaari Virginijus Sinkeviciuksen vierailua Suomessa.

Videoita kansainväliseen levitykseen

Metsät ja niiden kestävä käyttö tuottavat osaratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin. Siitä kertominen metsäalan ulkopuolelle ulottuvassa laajassa yhteistyössä on tärkeämpää kuin koskaan. Esimerkiksi vuoden 2023 Kansainvälisen metsien päivän videota levittivät maailmanlaajuiset uutiskanavat Euronews, France24 ja Deutsche Welle, ja video käännettiin 46 eri kielelle.

Wisa Woodsat -satelliitti

Katso ja jaa

Myös näitä paljon katsottuja videoita Metsäyhdistys on ollut mukana tuottamassa:

Kai Lintunen

Kai Lintunen

+358 50 351 2415

kai.lintunen@smy.fi