Yhteistyöverkostot

Suomen Metsäyhdistys tekee laajaa ja tiivistä yhteistyötä jäsentensä ja sidosryhmiensä kanssa. Hankkeitamme suunnitellaan ja kehitetään lukuisissa viestintä-, ohjaus- ja yhteistyöryhmissä yhdessä metsäalan muiden toimijoiden kanssa.

Yhteistyöjärjestönä Metsäyhdistys on mukana myös monissa kotimaissa ja kansainvälisissä metsää koskevissa verkostoissa:

Eurooppalaiset metsäpedagogit
Eurooppalainen foorumi koordinoi keskustelua ja tiedonvaihtoa lasten ja nuorten metsäopetuksesta. Verkosto järjestää vuosittain kongressin, joka on avoin kaikille lasten ja nuorten metsäopetuksesta kiinnostuneille.

Forest Communicators’ Network
UNECEn metsä- ja metsäteollisuuskomitean (COFFI) ja FAOn Euroopan metsäkomission (EFC) perustaman verkoston tavoitteena on kehittää ja lisätä metsäsektorin viestintää. Metsäyhdistys on vetänyt verkostoa vuodesta 2019 alkaen.

LEAF – Learning about Forests
Metsäohjelma kuuluu maailman suurimpaan ympäristökasvatusjärjestöön FEE:hen – the Foundation for Environmental Education. Metsäyhdistys on LEAF:n maakoordinaattori Suomessa ja ohjelman ohjausryhmän jäsen. Suomi on yksi vuonna 2000 käynnistetyn LEAF -ohjelman perustajista.

Valtakunnallinen Metsän oppimispolku -verkosto
Verkosto vahvistaa suomalaisten lasten ja nuorten metsään liittyviä tietoja ja taitoja sekä heidän metsäsuhdettaan. Yhteistyöverkoston toimijoilta ilmestyy neljä kertaa vuodessa Uutta Metsän oppimispolulla -uutiskirje, johon koostetaan ajankohtaisia tapahtumia, kampanjoita ja materiaaleja opettajille ja varhaiskasvattajille metsässä kouluyhteistyötä tekeviltä tahoilta. Metsäyhdistys toimii ryhmän koolle kutsujana ja koostaa uutiskirjettä.

Pääkaupunkiseudun Metsän oppimispolku -yhteistyöryhmä

Kaikkiaan oin 20 metsä- ja ympäristöalan organisaatiota sekä riistatoimijaa järjestää vuosittain koululaisten metsäviikon pääkaupunkiseudun 6.-luokkalaisille. Metsäyhdistys koordinoi järjestämistä.

Metsävisan yhteistyöryhmät
Biologian ja maantieteen opettajat ja laaja metsäalan toimijajoukko järjestävät valtakunnallinen yläkoululaisten Metsävisan. Metsäyhdistys koordinoi Metsävisan järjestämistä.

Metsäneuvosto
Metsäneuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä.

Metsäpolitiikkafoorumi
Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellistä tietoa ajankohtaisista teemoista ja laaditaan tiedosta synteesi sekä politiikkavaihtoehtoja. Metsäyhdistys on mukana foorumin ohjausryhmässä metsäviestinnän asiantuntijana.

EU-metsäjaosto
Maa- ja metsätalousministeriön alaisen metsäjaoston tavoite on koordinoida ja valmistella EU:n metsiin, metsätalouteen ja metsäalaan liittyviä kysymyksiä ja siten vahvistaa EU:n metsäasioiden yhtenäistä ja johdonmukaista käsittelyä.