Päättäjien Metsäakatemia

Päättäjien Metsäakatemia on yhteiskunnan päättäjille ja muille vaikuttajille suunnattu kurssi ja keskustelufoorumi. Sen tavoitteena on lisätä suomalaisten vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen vaikuttajien kesken.

Metsäakatemiassa metsäalan kysymyksiin paneudutaan johtavien asiantuntijoiden avulla vuorovaikutteisesti niin seminaarisalissa, maastossa kuin metsäsektorin tuotantolaitoksissa. Vuosittain kursseja on kaksi, keväällä ja syksyllä.

Päättäjien Metsäakatemian toimintaa rahoittavat Suomen metsäsäätiö ja Maa- ja metsätalousministeriö. Suomen Metsäyhdistys on järjestänyt Metsäakatemiaa vuodesta 1996.

Metsäakatemian toiminta

Metsäakatemian päätoimintamuoto on kahdesti vuodessa järjestettävät kurssit. Ne koostuvat päivän mittaisesta seminaarijaksosta ja sen jälkeen pidettävästä kolmen päivän maastojaksosta. Seminaaripäivä järjestetään pääkaupunkiseudulla ja maastojaksot vuosittain eri puolilla Suomea.

Seminaarijaksolla puhujina ovat korkean tason vaikuttajat ja asiantuntijat sekä metsäalalta että sen ulkopuolelta. Tavoitteena on metsäsektorin globaalin toimintaympäristön ja sen asettamien haasteiden kokonaisvaltainen hahmottaminen asiantuntija-alustusten, keskustelujen ja ryhmätöiden pohjalta.

Maastojaksolla tavoitteena on esitellä metsäalan koko arvoketju ”kannolta tuotteeksi” unohtamatta luonnon virkistyskäyttöön ja monimuotoisuuden suojeluun liittyviä kysymyksiä ja luoda kokonaiskuva metsään perustuvasta hyvinvoinnista Suomessa. Kolmen päivän aikana pohditaan alaan liittyviä ajankohtaisia aiheita ja käytännön kysymyksiä niin metsässä kuin metsäsektorin tuotantolaitoksissa.

Miten mukaan Metsä­akatemiaan?

  • Osallistujat kursseille kutsutaan suositusten perusteella. Suosituksia kurssilaisiksi voivat tehdä Metsäakatemian käyneet henkilöt ja Metsäakatemian neuvottelukunta.
  • Osallistujat edustavat Suomen valtion hallintoa, poliittisia päättäjiä, liike-elämän johtoa, etujärjestöjä, koulutusta ja tutkimusta, tiedotusvälineitä ja kansalaisjärjestöjä sekä kulttuuria.
  • Kolmasosa kunkin kurssin osallistujista on metsäalalta ja kaksi kolmasosaa metsäalan ulkopuolelta. Tavoitteena on, että kullakin kurssilla on mahdollisimman monipuolinen joukko osallistujia.
  • Lue lisää esitteestämme.

Metsäakatemiasta sanottua

”Metsäakatemian tärkeimmäksi anniksi koin metsäalan ja metsäkeskustelun syvällisemmän ymmärtämisen.”

”Sain valtavasti uutta tietoa, jota osaan jakaa ympärilleni sekä osallistua myös aiheesta käytävään keskusteluun.”

”Kurssi herätti toivoa siitä, että eri tahoilta löytyy tahtoa löytää yhteinen suunta. Toisaalta sain tarkempaa ymmärrystä siitä, miten vaikeita yhteensovittamiseen realiteetit ovat faktojen valossa.”

”Parasta oli ohjelman monipuolisuus, joka herätti ajatuksia, keskusteluja ja kysymyksiä.”

Yhteydenotot

Eveliina Pokela

Eveliina Pokela

+358 44 560 0006

eveliina.pokela@smy.fi

Saara Alanko

Saara Alanko

+358 50 356 4556

saara.alanko@smy.fi

Tarja Etelämaa

Tarja Etelämaa

+ 358 40 505 1529

tarja.etelamaa@smy.fi

Tunnelmia Metsäakatemian kursseilta