EU-päättäjien Metsäakatemia

EU-päättäjien Metsäakatemia kokoaa yhteen eurooppalaiset päätöksentekijät ja metsäalan sidosryhmät keskustelemaan, verkostoitumaan ja tutustumaan pohjoismaisiin metsiin ja metsäsektorin toimintaan.

EU-päättäjien Metsäakatemian toteutus suunnitellaan aina tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Oleellinen osa Metsäakatemian ohjelmaa ovat huippuasiantuntijoiden puheenvuorot ja fasilitoidut keskustelut ajankohtaisista teemoista. Vierailut, keskustelut ja tapaamiset asiantuntijoiden kanssa tarjoavat osallistujille mahdollisuuden tutustua käytännössä EU-agendan ajankohtaisiin metsäaiheisiin. Yksi tapahtuman keskeisistä ajatuksista onkin tarjota mahdollisuus solmia yhteyksiä EU:n eri toimielinten keskeisten päättäjien ja metsäalan toimijoiden kesken.

Kolmas EU-päättäjien Metsäakatemia järjestettiin syyskuussa 2023

Kolmas EU-päättäjien Metsäakatemia suuntasi syyskuussa 2023 Tuusulan kautta Keski-Suomeen. Kurssin avajaisissa kuultiin Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Ruotsin maaseutuministeri Peter Kullgrenin yhteinen tervehdys. Kolmipäiväisen kurssin aikana vierailtiin muun muassa puurakenteisessa koulussa, luonnonhoidon kohteella ja biotuotetehtaalla.

Kolmas EU-päättäjien Metsäakatemia nosti esiin ajankohtaiset metsiin liittyvät kysymykset, kuten metsien tilan seurannan, metsäluonnon ennallistamisen ja puun hyödyntämisen erilaisiksi innovatiivisiksi tuotteiksi. Tapahtumassa tutustuttiin sekä tutkimukseen että konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla edistetään Euroopan talouden kestävyyttä ja tarjotaan ratkaisuja vihreään siirtymään.

EU-päättäjien Metsäakatemian ajankohtaisista tapahtumista voi lukea myös foorumin englanninkielisiltä Forest Academy for EU Decision Makers -sivuilta.

Taustalla Metsäakatemian viestintäkonsepti

Päättäjien Metsäakatemiaa on järjestetty suomalaisille päättäjille ja vaikuttajille jo vuodesta 1996. Sen kursseille on osallistunut jo lähes 1600 eri yhteiskuntasektorien edustajaa. Metsäalan kysymyksiin paneudutaan johtavien asiantuntijoiden avulla vuorovaikutteisesti niin seminaarisalissa, maastossa kuin metsäsektorin tuotantolaitoksissa. Kutsukursseja on vuosittain yksi keväällä ja toinen syksyllä.

EU-päättäjien Metsäakatemian taustalla on myös Metsäyhdistyksen luoma kaupallinen Päättäjien Metsäakatemia -viestintäkonsepti, joka perustuu Metsäakatemian toimintatapaan mutta on sovellettavissa erilaisiin toimintaympäristöihin metsäkeskustelun lisäämiseksi yhteiskunnassa. Viestintäkonseptia on viety jo Latviaan, Tansaniaan, Costa Ricaan ja Mosambikiin. 

EU-päättäjien Metsäakatemiaa ovat rahoittaneet Suomen maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Metsäsäätiö, Metsämiesten Säätiö sekä Marjatta ja Eino Kollin Säätiö.

Lue lisää: Forest Academy for EU Decision Makers

Eveliina Pokela

Eveliina Pokela

+358 44 560 0006

eveliina.pokela@smy.fi

Yhteydenotot

Eveliina Pokela

Eveliina Pokela

+358 44 560 0006

eveliina.pokela@smy.fi