EU-päättäjien Metsäakatemia

Päättäjien Metsäakatemia -viestintäkonsepti on viime vuosina laajentunut uuteen kohderyhmään – EU:n eri instituutioissa toimiviin päättäjiin.

Suomi ja Ruotsi sopivat lokakuussa 2017, että maat järjestäisivät yhdessä kaksi EU:n keskeisille päättäjille räätälöityä Metsäakatemia -pilottikurssia. Vuosina 2018 ja 2022 toteutettiin maiden yhteistyönä pilottikurssit, joiden tavoitteena oli rakentaa EU:n toimielinten välille keskustelua metsäasioista. Toteutuksesta vastasivat Suomen Metsäyhdistys ja Ruotsin metsävirasto (Skogsstyrelsen) yhdessä.

Foorumien kohderyhmiä olivat päättäjät EU:n jäsenmaista ja yhteisön eri toimielimistä, erityisesti Euroopan parlamentista ja EU:n komissiosta. Muut kutsutut edustivat tutkimus- ja kehitystoimintaa, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja tiedotusvälineitä, ja mukana on myös metsäalalla ja biotaloudessa vaikuttavien sidosryhmien edustajia.

Pilottikurssien päätyttyä, tavoitteena on rakentaa toiminnasta jatkuvaa. Seuraavaa foorumia suunnitellaan syksylle 2023. Konseptin kehittämistä jatketaan pilottikursseista saadun kokemuksen perusteella.

Pilottikurssit pidettiin Suomessa ja Ruotsissa

Ensimmäinen pilottikurssi järjestettiin Suomessa Lahden seudulla 21.-23.11.2018. Toinen pilottikurssi pidettiin 27.-29.6.2022 Ruotsissa Rimbon ja Gävlen seuduilla. Kurssien koollekutsujina olivat pääministerit Magdalena Andersson ja Sanna Marin, ja toteutus suunniteltiin yhteistyössä laajan sidosryhmäjoukon kanssa. Molemmilla kerroilla reilun kahden vuorokauden mittaiseen ohjelmaan sisältyy asiantuntija-alustuksia, vierailukohteita, keskusteluja ja verkostoitumista.

– Metsäakatemian keskeinen ajatus on tarjota mahdollisuus solmia yhteyksiä EU:n eri toimielinten keskeisiin päättäjiin ja jakaa ymmärrystä niistä mahdollisuuksista, joita metsät tarjoavat yhteiskunnalle, toteaa Metsäakatemian johtaja Elina Antila Suomen Metsäyhdistyksestä.

Kurssin aikana osallistujilla oli tilaisuus jakaa ja kartuttaa ymmärrystä siitä, miten esimerkiksi ilmastonmuutokseen, biotalouteen tai Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvät EU:n politiikat vaikuttavat metsäsektoriin ja mitä tulevaisuus ehkä tuo tullessaan.

Pilottikurssit rahoittivat Suomen maa- ja metsätalousministeriö, Ruotsin elinkeino- ja innovaatioministeriö, Suomen Metsäsäätiö ja Suomen Metsäyhdistys. Vuoden 2023 tapahtumaa rahoittaa lisäksi Metsämiesten säätiö.

Taustalla Suomen Metsäakatemia -viestintäkonsepti

EU-päättäjille suunnattujen kurssien toteutuksessa hyödynnetään Päättäjien Metsäakatemia  -viestintäkonseptia, jonka on kehittänyt Suomen Metsäyhdistys. Metsäakatemiaa on järjestetty Suomessa vuodesta 1996, ja foorumeihin on osallistunut jo 1 600 ylimmän tason päättäjää eri yhteiskuntasektoreilta.

Ajankohtaista

Yhteydenotot

Eveliina Pokela

Eveliina Pokela

+358 44 560 0006

eveliina.pokela@smy.fi