EU-päättäjien Metsäakatemia

EU-päättäjien Metsäakatemia kokoaa yhteen eurooppalaiset päätöksentekijät ja metsäalan sidosryhmät keskustelemaan, verkostoitumaan ja tutustumaan pohjoismaisiin metsiin ja metsäsektorin toimintaan.

EU-päättäjien Metsäakatemian tavoitteena on tasoittaa tietä kestävämmälle tulevaisuudelle, jossa metsät ja puun vastuullinen käyttö nähdään ratkaisuna globaaleihin haasteisiin.

Metsäakatemia nostaa esiin esimerkiksi metsien tilan seurannan, metsäluonnon ennallistamisen ja puun hyödyntämisen erilaisiksi innovatiivisiksi tuotteiksi. Tapahtumassa tutustutaan sekä tutkimukseen että konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla edistetään Euroopan talouden kestävyyttä ja tarjotaan ratkaisuja vihreään siirtymään.

Toteuttamalla kestävää metsänhoitoa ja metsien monikäyttöä sekä kehittämällä vastuullisia huippuluokan tuotantoteknologioita Suomi ja Ruotsi ovat osoittaneet sitoutumisensa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja innostavat muita seuraamaan esimerkkiä.

”Metsät ovat korvaamaton uusiutuva luonnonvara pohjoismaisille yhteiskunnille. Tämä pätee erityisesti Suomeen ja Ruotsiin, joissa metsillä on jo vuosisatojen ajan ollut keskeinen rooli vihreän kasvun ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistäjänä”, Päättäjien Metsäakatemian johtaja Eveliina Pokela sanoo.

”Haluamme innostaa osallistujia ajatuksia herättäviin keskusteluihin ja tarjota heille syvemmän ymmärryksen metsätalouden haasteista ja mahdollisuuksista eurooppalaisessa kontekstissa.”

Jo kolmas kurssi syyskuussa 2023

Ensimmäinen EU-päättäjien Metsäakatemia järjestettiin Suomessa Lahden seudulla marraskuussa 2018 ja toinen pidettiin kesäkuussa 2022 Ruotsissa Rimbon ja Gävlen seuduilla. Metsäakatemian kolmas kurssi suuntaa syyskuussa 2023 Tuusulan kautta Keski-Suomeen. Kolmipäiväisen kurssin aikana vieraillaan muun muassa puurakenteisessa koulussa, luonnonhoidon kohteella ja biotuotehtaalla.

EU-päättäjien Metsäakatemian ajankohtaisista tapahtumista voi lukea foorumin englanninkielisiltä Forest Academy for EU Decision Makers -sivuilta. Oleellinen osa Metsäakatemian ohjelmaa ovat huippuasiantuntijoiden puheenvuorot ja fasilitoidut keskustelut.

Metsäakatemian toteutus suunnitellaan yhteistyössä laajan sidosryhmäjoukon kanssa. Yksi tapahtuman keskeisistä ajatuksista on tarjota mahdollisuus solmia yhteyksiä EU:n eri toimielinten keskeisten päättäjien ja metsäalan toimijoiden kesken. Vierailut, keskustelut ja tapaamiset huippuasiantuntijoiden kanssa tarjoavat osallistujille mahdollisuuden tutustua käytännössä EU-agendan ajankohtaisiin metsäaiheisiin.

Kahden ensimmäisen kurssin koollekutsujina olivat Suomen ja Ruotsin pääministerit Sanna Marin ja Magdalena Andersson. Syksyn 2023 kurssin avajaisissa kuullaan Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Ruotsin maaseutuministeri Peter Kullgrenin yhteinen tervehdys.

Taustalla Metsäakatemian viestintäkonsepti

Päättäjien Metsäakatemiaa on järjestetty suomalaisille päättäjille ja vaikuttajille jo vuodesta 1996. Sen kursseille on osallistunut jo yli 1600 eri yhteiskuntasektorien edustajaa. Metsäalan kysymyksiin paneudutaan johtavien asiantuntijoiden avulla vuorovaikutteisesti niin seminaarisalissa, maastossa kuin metsäsektorin tuotantolaitoksissa. Kutsukursseja on vuosittain yksi keväällä ja toinen syksyllä.

EU-päättäjien Metsäakatemian taustalla on myös Metsäyhdistyksen luoma kaupallinen Päättäjien Metsäakatemia -viestintäkonsepti, joka perustuu Metsäakatemian toimintatapaan mutta on sovellettavissa erilaisiin toimintaympäristöihin metsäkeskustelun lisäämiseksi yhteiskunnassa. Viestintäkonseptia on viety jo Latviaan, Tansaniaan, Costa Ricaan ja Mosambikiin. 

EU-päättäjien Metsäakatemiaa ovat rahoittaneet Suomen maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Metsäsäätiö, Metsämiesten Säätiö sekä Kollin Säätiö.

Lue lisää: Forest Academy for EU Decision Makers

Eveliina Pokela

Eveliina Pokela

+358 44 560 0006

eveliina.pokela@smy.fi

Ajankohtaista

Yhteydenotot

Eveliina Pokela

Eveliina Pokela

+358 44 560 0006

eveliina.pokela@smy.fi