Puurakentaminen

Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan puun koko elinkaarta aina materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen. Puusta valmistetut rakennukset, rakenteet, huonekalut ja muut puutuotteet toimivat hiilivarastoina.

Sahatavaran tuotannon ja puurakentamisen nykytila

Sahateollisuuden tilastot kattavat tuoreimmat tiedot koskien sahatavaran tuotantoa, vientiä, rakentamista ja puukauppaa Suomessa.

Puuinfon sivuille on koottu tietoa puurakentamisen kohteista, Puupalkinnosta sekä puukerrostalorakentamisen määristä Suomessa.  Sivustolta löytyy myös tietoa ja ohjeita puun käytöstä, tuotteista, ratkaisuista ja niiden toimittajista.

Puurakentamisen ohjelma

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman tavoitteena on edistää puun käyttöä vahvistamalla alan osaamista, kehittämällä puurakentamisen säädöksiä ja rakentamismääräyksiä sekä tarjoamalla faktatietoa puurakentamisesta.

Wood from Finland

Business Finlandin ja Sahateollisuuden koostamaa tietoa sahateollisuudesta osoitteessa woodfromfinland.fi.

Puutuoteteollisuuden luomat työpaikat ja lisäarvo Suomessa

Puutuoteteollisuus on tehnyt yhteenvedon puutuoteteollisuuden vaikutuksesta Suomen ja maakuntien talouteen.
Lue yhteenveto Puutuoteteollisuuden sivuilla.

Vähähiilinen puurakentaminen

Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunnassa 2021 julkaistu kandidaatintyö tarkastelee Suomen hallitusohjelman ilmastopoliittisia keinoja, joilla tavoitellaan hiilineutraalia Suomea vuonna 2035.

Puurakentamisen hiilijalanjälki Suomessa: Vähähiilisen rakentamisen ohjauskeinot

Motivan puurakentamisen neuvontapalvelu

Ympäristöministeriön rahoittama palvelu tarjoaa kunnille ja kaupungeille julkiseen puurakentamiseen maksutonta neuvontaa ja koulutusta. Lue lisää täältä.