Metsäakatemiaan osallistuminen

Päättäjien 40. Metsäakatemia Kolilla Pohjois-Karjalassa vuonna 2016.

Päättäjien Metsäakatemiaan on vuodesta 1996 lähtien osallistunut lähes 1500 henkilöä. Osallistujat edustavat Suomen valtion hallintoa, poliittisia päättäjiä, liike-elämän johtoa, etujärjestöjä, koulutusta ja tutkimusta, tiedotusvälineitä ja kansalaisjärjestöjä sekä kulttuuria.

Osallistujat Päättäjien Metsäakatemian kursseille kutsutaan. Suosituksia kurssilaisiksi voivat tehdä Metsäakatemian käyneet henkilöt. Myös Metsäakatemian neuvottelukunta ja Metsäyhdistyksen henkilökunta tekevät ehdotuksia kutsuttavista henkilöistä.

Tulevan vuoden kursseille kutsuttavat valitaan joulukuussa. Valinnan pääperiaatteena on, että kolmasosa kunkin kurssin osallistujista on metsäalalta ja kaksi kolmasosaa metsäalan ulkopuolelta. Lisäksi kullakin edellä mainittuja tahoja edustavilla ryhmillä on tietty kiintiö. Tavoitteena on, että kullakin kurssilla on mahdollisimman monipuolinen joukko osallistujia. Oheisessa kuvassa näkyy Metsäakatemiaan tähän saakka osallistuneiden vaikuttajien taustataho (klikkaa kuva suuremmaksi).

Päättäjien Metsäakatemian osallistujajakauma kurssit 1-45.
Päättäjien Metsäakatemian osallistujajakauma kurssit 1-45.

Kutsut osallistujaehdokkaille lähetetään tammikuussa. Kutsuttu voi valita osallistuuko hän ensisijaisesti kevään vai syksyn kurssille.

Metsäakatemian käyneitä – ”metsäakateemikkoja” – kutsutaan jatkotilaisuuksiin ja heille on oma LinkedIn-ryhmä. Alla olevista ”valintalaatikoista” voit katsoa kursseittain keitä Metsäakatemiaan on vuosina 1996-2016 osallistunut. Kurssikuvat on otettu kurssin seminaarijaksolla. Vuosikirjan julkaisu päättyi vuonna 2016.

Kuvat ovat Päättäjien Metsäakatemian vuosijulkaisuista ja ne on tarkoittu vain selainkäyttöön, joten niiden laatu ei ole kovin hyvä.

 

Keitä kursseille on osallistunut