Metsäakatemiaan osallistuminen

Päättäjien 40. Metsäakatemia Kolilla Pohjois-Karjalassa vuonna 2016.

Päättäjien Metsäakatemiaan on vuodesta 1996 lähtien osallistunut lähes 1500 henkilöä. Osallistujat edustavat Suomen valtion hallintoa, poliittisia päättäjiä, liike-elämän johtoa, koulutusta ja tutkimusta, tiedotusvälineitä ja kansalaisjärjestöjä sekä kulttuuria. Kursseille on osallistunut myös joitakin ulkomaalaisia.

Osallistujat Päättäjien Metsäakatemian kursseille kutsutaan. Suosituksia kurssilaisiksi voivat tehdä Metsäakatemian käyneet henkilöt. Myös Metsäakatemian neuvottelukunta ja Metsäyhdistyksen henkilökunta tekevät ehdotuksia kutsuttavista henkilöistä.

Kutsuttavat valitaan joulukuussa. Valinnan pääperiaatteena on, että kolmasosa kunkin kurssin osallistujista on metsäalalta ja kaksi kolmasosaa metsäalan ulkopuolelta. Lisäksi kullakin edellä mainittuja tahoja edustavilla ryhmillä on tietty kiintiö. Tavoitteena on, että kullakin kurssilla on mahdollisimman monipuolinen joukko osallistujia. Oheisessa kuvassa näkyy Metsäakatemiaan tähän saakka osallistuneiden vaikuttajien taustataho (klikkaa kuva suuremmaksi).

Päättäjien Metsäakatemian osallistujajakauma kurssit 1-45.
Päättäjien Metsäakatemian osallistujajakauma kurssit 1-45.

Kutsut osallistujaehdokkaille lähetetään tammikuussa. Ehdokas voi valita osallistuuko hän ensisijaisesti kevään vai syksyn kurssille vai haluaako kutsun joskus myöhemmin tai ei lainkaan.

Metsäakatemian käyneitä – ”metsäakateemikkoja” – kutsutaan jatkotilaisuuksiin ja heille on oma LinkedIn-ryhmä.

Alla olevista ”valintalaatikoista” voit katsoa kursseittain keitä Metsäakatemiaan on vuosien varrella osallistunut. Tuloksena on sen vuoden kurssikuva, jolloin henkilö on osallistunut kurssin seminaarijaksolle. Kaikki eivät kuitenkaan välttämättä ole ehtineet kuvaan. Osa on myös voinut käydä maastojakson myöhemmin, joten kurssin numero saattaa olla toinen.

Kuvat on otettu julkaisuista ja ne on tarkoittu vain selainkäyttöön, joten niiden laatu ei ole kovin hyvä.

Keitä kursseille on osallistunut