Metsäakateemikon blogi: Aika ja ilmaisut muuttuvat – keskustelun tarve säilyy


Päättäjien Metsäakatemia täyttää 20 vuotta ja julkaisee sen kunniaksi metsäakateemikoiden ajatuksia kerran kuussa. Toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi osallistui Metsäakatemiaan vuonna 1999.

Päättäjien Metsäakatemia osui metsänhoitajan työurallani vaiheeseen, jossa siirryin metsätalouden opetuksen, tutkimuksen ja puukaupan parista Metsäsäätiöön ja koko metsäelinkeinon edunvalvonnan tehtäviin. Minulle aukesi metsän, puun, puukuidun monipuolisuus ja merkitys kansantaloudelle, tämän ihmeellisen uusiutuvan materiaalin uskomaton valmiiden tuotteiden kirjo ja ennen kaikkea maailman laajuinen materiaalien välinen ankara kilpailu.

Materiaalien välinen kilpailu on ilmaisuna jo mennyt menojaan, mutta entistä voimakkaammin samasta asiasta puhutaan biotalouden ja metsäbiotalouden nimissä. Kyse on uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvan maailman kilpailusta uusiutumattomia materiaaleja vastaan.

Biotalous ja metsän tehokas käyttö tuntuvat minusta itsestään selvältä valinnalta. Metsätoimiala ei kuitenkaan voi jäädä oman itsestään selvän totuutensa kanssa yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle. Metsään liittyy suuri määrä arvoja ja intohimoja. Yhteistä kaikille suomalaisille on se, että jokaisella on mielipide metsästä. Metsäelinkeinolle, metsänomistajille, isolle ja pienelle teollisuudelle, metsureille, koneyrittäjille ja autoilijoille on tärkeää ympäröivän maailman antama ”lupa toimia”. Tämän myönteisen ilmapiirin eteen pitää tehdä jatkuvasti töitä, olipa metsäalalla tai yhteiskunnassa lasku- tai noususuhdanne. Päättäjien Metsäakatemia on syntynyt käymään tätä vuoropuhelua ympäröivän yhteiskunnan ja metsäelinkeinon välillä.

Aika on nyt koko metsäsektorille myönteinen, ja uusiutuvan luonnonvaran käyttö ja sen ympärillä oleva teollisuus ja taloudellinen toimeliaisuus ovat yhteiskuntamme todellisia valopilkkuja. Uudet ja vanhat biotuotteet kiinnostavat, suurimittakaavainen puurakentaminen on nousukiidossa, luontomatkailu ja luonnon tervehdyttävä vaikutus ovat runsaasti esillä. Akatemiassa eri alojen päättäjät oppivat, miten monipuolisesti metsä meitä elättää.

Suomen Metsäsäätiöllä on ollut ilo rahoittaa Päättäjien Metsäakatemiaa sen ensi askelista lähtien. Akatemian antaman yleissivistyksen merkitys on suuri. Kurssien osanottajat eri taustoineen ja tuoreet ajatukset laittavat aivot toimimaan ja oppiminen vapauttaa energiaa. Kurssien osanottajilla on erilaisia näkemyksiä, ja asioiden painotukset vaihtelevat. Kaikille lienee selvää se, että kansakuntana satumme asumaan uusiutuvan raaka-aineen lähteellä, joka on etu, jota ei pidä jättää käyttämättä missään oloissa.

Minulla on usein ilo ja kunnia olla kurssilla kertomassa, ketkä ovat Suomen Metsäsäätiön rahoituksen takana – koko toimiala, iso teollisuus, itsenäiset sahat, metsänomistajat ja metsähallitus. Kaikki raha on kerätty vapaaehtoisesti, mistä olen ylpeä kaikkien puolesta. Usein minulla on myös tunne, että voisinpa lähteä jälleen tämän energisen, kuplivan seurueen kanssa maastojaksolle oppimaan uutta ja päivittämään omia ajatuksiani.

 

Kirjoita kommentti