Anne-Christine Ritschkoff aloittaa Suomen Metsäyhdistyksen puheenjohtajana

Suomen Metsäyhdistyksen vuosikokous valitsi eilen yhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi filosofian tohtorin Anne-Christine Ritschkoffin. Hän aloittaa tehtävässään tammikuussa 2022.

Ritschkoff on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n vanhempi neuvonantaja, jonka uraa ohjaa kestävyyden ja innovaatioiden tutkimus ja edistäminen. Metsä ja puu ovat biokiertotalouden vanhemmalle neuvonantajalle oleellisessa roolissa yhteiskunnan ja talouden kestävässä kehityksessä.

”Meillä Suomessa metsien käyttö on kestävää sekä taloudellisesti, ekologisesti että sosiaalisesti. Tästä käytävässä keskustelussa Suomen Metsäyhdistyksellä on keskeinen ja merkittävä rooli niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin”, Ritschkoff toteaa.

Ritschkoff korostaa Suomen Metsäyhdistyksen merkitystä vahvana metsäviestijänä ja tutkitun tiedon välittäjänä. Yhdistyksen monet foorumit ovat tunnettuja yli sektorirajojen. Hän on itse osallistunut puhujana muun muassa Päättäjien Metsäakatemiaan ja Metsäpäiville ja kertoo seuraavansa esimerkiksi forest.fi-verkkolehden ja Uusi puu -hankkeen välittämää arvokasta tietoa metsäalasta ja uusista puupohjaisista innovaatioista.

Vaikuttavan viestinnän rinnalla Suomen Metsäyhdistys tunnetaan yhteistyöjärjestönä, jonka jäsenkuntaan kuuluu likimain koko metsäala sekä useita valtakunnallisia metsiin liittyviä harrastus- ja virkistysjärjestöjä ja opettajajärjestöjä.

Ritschkoff tuo puheenjohtajuutensa mukana Metsäyhdistykseen laajan sidosryhmätuntemuksen ja verkostonsa pitkältä tutkijanuraltaan ja lukuisista luottamustehtävistään. Hän on muun muassa edustanut Suomea YK:n teknologia-asiantuntijaryhmässä, joka edistää tieteen, teknologian ja innovaatioiden kestävän kehityksen tavoitteita.

Suomen Akatemian Kestävän kasvun avaimet -hankkeen ohjelmajohtajana Ritschkoff on mukana kehittämässä ratkaisuja siihen, miten yhteiskunta, yhteisöt ja yksilöt pystyvät yhdistämään resurssejaan uusilla ja kestävillä tavoilla.

”Ohjelmajohtajana tärkeimpiä tehtäviäni ovat tutkimuksen vaikuttavuuden lisääminen ja sidosryhmäyhteistyön vahvistaminen. Metsäyhdistyksessä vuorovaikutus, kaksisuuntainen viestintä ja verkostojen rakentaminen ovat työn perusta”, Ritschkoff sanoo.

Metsät ja puu ovat Ritschkoffin mukaan olleet mukana hänen yli 30-vuotisella urallaan eri rooleissa alusta alkaen. Biologiaa ja biokemiaa opiskelleen Ritschkoffin väitöskirja käsitteli puun lahottajia. Nykyisin hänen työtään on myös metsäpohjainen biotalous ja miten sitä hyödynnetään tuotteissa.

”Metsä sekä puu materiaalina ovat minulle tärkeitä myös vapaa-ajalla. Metsässä on hyvä olla ja kulkea. Puu sekä tuntuu että näyttää hyvältä, ja sitä tulisi käyttää paljon nykyistä enemmän arkisissa ympäristöissämme.”

Lisätietoa:

Anne-Christine Ritschkoff, vanhempi neuvonantaja, VTT, p. 040 514 9893, anne-christine.ritschkoff@vtt.fi

Kirsi Joensuu, toiminnanjohtaja, Suomen Metsäyhdistys, p. 040 840 0642, kirsi.joensuu@smy.fi

Kirjoita kommentti