Uusi puu –kilpailun voittajat on valittu

Stora Enson biopohjainen Agripap-viljelykate avomaankurkun viljelyssä. Kuva: Severi Savukoski, MTT

Kilpailutöissä näkyivät uuden metsäbiotalouden laajat mahdollisuudet. Puuta voidaan todella käyttää moneen ja monella tavalla.

Uusi puu –hankkeen syyskuun lopussa lanseeraama kilpailu etsi uudesta biotaloudesta puukuitua käyttäviä esimerkkejä, jotka ovat jo käytössä. Kilpailun tavoitteena oli näyttää, että kaikki metsäbiotalous ei ole energian, paperin tai puurakenteiden tuotteita. Varjosta nousikin esiin valtava määrä täysin arkisia tuotteita, jotka osoittavat puuraaka-aineen valtavat mahdollisuudet.

Kilpailuehdotuksia arvioitiin viidestä näkökulmasta: resurssien niukkuus, kaupungistuminen, väestörakenteen muutos, digitalisoituminen ja tiedostava kuluttaja. Ratkaisujen piti käyttää puuraaka-ainetta.

Lisäksi ratkaisun piti olla kaupallisesti toteuttamiskelpoinen tai jo tuotannossa. Kilpailuehdotusten arvioinnissa korostetaan ratkaisun yhteiskunnallista merkitystä ja innovatiivisuutta.

Varsinaisia palkintoja kilpailussa ei jaettu. Tuomaristona toimii Uusi puu -hankkeen asiantuntijaryhmä, jossa on muun muassa useita poliitikkoja mutta vain yksi edustaja metsäalalta.

Resurssiniukkuus ja väestörakenne

Resurssiniukkuuden näkökulmasta voittajaksi valittiin biohajoava viljelykate. Tämän runsaastikin julkisuutta saaneen tuotteen takana ovat Stora Enso, teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskukseen nyttemmin yhdistetty Maatalouden tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto.

Puu- ja biomuovipohjainen Woodcast-lastoitus luunmurtumien hoitoon.
Puu- ja biomuovipohjainen Woodcast-lastoitus luunmurtumien hoitoon.

Tuote on täysin uusiutuvista materiaaleista valmistettu, kierrätettävä viljelykate maatalouden käyttöön. Uudella katteella voi korvata nykyisin käytettävät, öljypohjaiset muovikatteet.

Kate vähentää työvaiheiden määrää, ratkaisee kateviljelyn ison ongelman eikä vaadi uuden käyttötavan opettelua. Raadin mukaan keksintö on erittäin tärkeä ympäristönsuojelun kannalta.

Väestörakenteen muutosten näkökulmasta voittajaksi valittiin luunmurtumien hoidossa tarvittavan kipsin korvike Woodcast. Tämä tuote valmistetaan puusta ja biohajoavasta muovista ja se on monella tavalla edeltäjäänsä parempi.

Onbone-yhtiössä kehitetty Woodcast on ensinnäkin helppo asentaa ja hukkaan menevän materiaalin osuus on pieni: kangasta muistuttava lastoitusmateriaali leikataan tavallisilla saksilla sopivan muotoiseksi, kuumennetaan ja laitetaan paikoilleen, mihin se kovettuu itsestään.

Lastoitus voidaan tehdä niin, että sen voi väliaikaisesti poistaa esimerkiksi suihkukäynnin ajaksi, minkä jälkeen sen voi panna takaisin. Käytön jälkeen tuote voidaan kompostoida tai polttaa bioenergiaksi.

Woodcast on käytössä valtaosassa suomalaisista sairaaloista ja vientiäkin on saatu aikaan.

Digitalisoituminen ja kaupungistuminen

Kotkamills-yhtiön korkeapainelaminaatilla päällystetty Lappsetin leikkiväline. Kuva: Lappset, Antti Kurola
Kotkamills-yhtiön korkeapainelaminaatilla päällystetty Lappsetin leikkiväline. Kuva: Lappset, Antti Kurola

Digitalisoitumisen näkökulmasta voittajaksi valittiin KotkaMills-yhtiön korkeapainelaminaatti, jonka pääraaka-aineena ovat kierrätetyt pahvipakkaukset ja sahanpuru. Laminaattti kestää hyvin säätä ja kulutusta ja sitä käytetään esimerkiksi ulkotiloissa olevien leikkivälineiden päällystyksessä.

Raadin mukaan tuote on erinomainen esimerkki siitä, millaiseen sivutuotteiden kierrätykseen kiertotaloudessa pitäisi päästä, miten synnyttää uusia arvoketjuja ja miten vastata kestävien rakennusmateriaalien kysyntään.

Koivu- ja sokeriruokopohjainen biokalvo esimerkiksi elintarvikepakkauksiin.
Koivu- ja sokeriruokopohjainen biokalvo esimerkiksi elintarvikepakkauksiin.

Kaupungistumisen näkökulmasta voittajaksi valittiin teknologian tutkimuskeskus VTT:n valmistama koivu- ja sokeriruokopohjainen, läpinäkyvä, muovia muistuttava pakkausmateriaali. Kalvo on tiivis ‒ se estää kaasujen, kosteuden ja hapen läpipääsyn, millä on merkitystä esimerkiksi pakatun elintarvikkeen säilyvyyden kannalta.

Raadin mukaan tämä muovikalvoa korvaava materiaali on erinomainen lisä pakkausmateriaalien valikoimaan. Se korvaa haitallisempia materiaaleja ja on helppo ottaa käyttöön erilaisissa talouksissa.

Tiedostava kuluttaminen

Finnish Bioeconomy Cluster -osaamiskeskuksen FuBio-ohjelmassa kehitetty koivuselluloosapohjainen hame. Kuva: Aalto-yliopisto
Finnish Bioeconomy Cluster -osaamiskeskuksen FuBio-ohjelmassa kehitetty koivuselluloosapohjainen hame. Kuva: Aalto-yliopisto

Tiedostavan kuluttajan näkökulmasta voittajaksi valittiin menetelmä, jolla tehdään koivuselluloosasta tekstiilikuitua. Ratkaisun tuotti Finnish Bioeconomy Cluster –osaamiskeskittymän FuBio Cellulose –ohjelma.

Menetelmän merkittävä etu on, että sen raaka-aineen ‒ puun ‒ tuotanto on kilpailijoitaan, kuten puuvillaa ja maaöljypohjaisia kuituja ekologisempaa. Samalla kuidut ovat myös vahvempia kuin puuvilla- tai viskoosikuidut.
Raati piti uuden tuotteen markkinointipotentiaalia erityisen hyvänä, ja lisäksi sen nähtiin vapauttavan puuvillapeltoja ruoan tuotannolle.

Kaikkiaan kilpailuun tuli 26 ehdotusta alkaen aaltopahvista ja WC-paperista, joka ”ei digitalisoidu” mitä moninaisimpiin pakkausmateriaaleihin ja pakkauksiin ja koivusta valmistettuun myrkyttömään kasvinsuojeluaineeseen.

Kilpailun rahoitti Suomen Metsäsäätiö, joka on myös Uusi puu –hankkeen päärahoittaja. Lisäksi hankkeessa on mukana laaja joukko pakkaus- ja kierrätysalan yrityksiä, oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia.


Uusi puu -hankkeen verkkosivu


 

 

Kirjoittaja

Hannes Mäntyranta

Kirjoittajan kommentti

Rahastakin pitäisi puhua

”Jos yrittäjä ei kerro numeroita, poistan varmistimeni.” Tämä on vanha taloustoimittajan viisaus, jonka soisi olevan muidenkin käytössä. Erityisen oleellinen se on silloin, kun kirjoitetaan niin sanotuista hyvistä asioista. Uusi puu –kilpailussa tämän ongelman piti olla kunnossa. Parhaaksi piti arvostella sellaiset tuotteet, jotka ovat jo tuotannossa tai ainakin lähellä sitä.

Silti eniten pisteitä sai koivuselluloosasta valmistettava tekstiili, joka ei Finnish Bioeconomy Cluster –osaamiskeskittymän toimitusjohtajan Christine Hagstöm-Näsin mukaan ole vielä kuin puolivälissä. Tekstiilikuitua on onnistuttu valmistamaan vain vähän, tuotteiden valmistaminen on vienyt kuukausia ja seuraavaksi menetelmä pyritään teollistamaan. Tavoite on tuottaa uudenlaista kuitua ”muutamien satojen grammojen eriä”, sanoi Hagström-Näsi Uusi puu –tiedotustilaisuudessa.

Myös Agropapin viljelykatteella on periaatteessa valtavat markkinat: katteita käytetään maailmalla 15 miljoonaa hehtaaria vuodessa. Mutta tekijöidensä mukaan tuotantoa ei ole voitu aloittaa ”kustannusrakenteen” vuoksi. Suomeksi sanottuna kate on liian kallis. Markkinoille meno vaatii teknisiä parannuksia, joiden kuitenkin uskotaan syntyvän.

Kotkamillsin tuotetta sen sijaan käytetään jo. Se syntyy niin, että asiakas laittaa yhtiön tuottamia papereita päällekkäin, minkä jälkeen pino prässätään ja hartsitetaan. Hartsi taas ei ole kovin ekologinen tuote. Onneksi sen voi korvata ligniinipohjaisella (ks. ligniinistä täältä) liimalla, mitä useat Kotkamillsin asiakkaat jo käyttävätkin.

Näistä tuotteista pisimmällä myynnissä ja markkinoinnissa Woodcast, jota käytetään Tukholmassa Karoliinisessa Instituutissa ja Saksassakin jo kymmenessä sairaalassa.

Woodcastia tekevän Onbonen toimitusjohtaja Petro Lahtinen kertoi muutama vuosi sitten Metsäpäivillä, että ulkomaanvalloitus on alkamassa. Kysyinkin nyt, tuntuuko edistyminen hänestä hitaalta, koska minusta se tuntuu. Lahtinen sanoi vain, että asia etenee ja ala on konservatiivinen, mikä on varmasti totta ja hyvin perusteltuakin.

Kirjoita kommentti