Biotalous ja työelämätaidot ovat osa tulevaisuuden koulua

Metsävisa johdattaa oppilaita uudenlaiseen tulevaisuuden biotalouteen ja kiertotalousajatteluun. Koululaisten metsätietokilpailu järjestetään yläkouluissa 34. kerran keskiviikkona 4. päivänä helmikuuta.

– Kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen on yksi keskeisistä periaatteista perusopetuksen uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Raaka-aineita, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan kestävämmiksi, sanoo opetusneuvos Lea Houtsonen Opetushallituksesta.

Myös helsinkiläisnuoret opiskelevat metsäasioita. – Helsinki on Suomea ja Suomi on metsien maa. Elämme pohjoisella havumetsävyöhykkeellä luonnon varassa. On tärkeää, että rakennamme kulttuuriamme ja toimeentuloamme tulevaisuudessakin metsäluonnon varaan. Biotalouden mahdollisuudet hyvinvoinnin tuottamiseen ovat hyvät. Tulevaisuutemme nojaa uusiutuviin luonnonvaroihin, sanoo Kirsi Arino, biologian ja maantieteen lehtori Helsingin Vesalan yläasteelta. Hän järjestää kollegoineen Metsävisan 120 oppilaalle.

Suomalainen biotalous perustuu pitkälti metsiin. Metsäasioista on hyvä oppia metsässä. – Metsä- ja luontoympäristö yleensäkin on keskeinen osa monipuolista oppimisympäristöä, Houtsonen sanoo.

Arino rohkaisee opettajia lähtemään luontoon uusia opetussuunnitelmia soveltaessaan. – Rohkeasti lähimetsään oppilaiden kanssa, retkelle ja oleilemaan! Liika teoretisointi on parasta unohtaa. Antaa nuorten itse löytää oma metsänsä. Pyytäkää apua metsäjärjestöiltä retki- ja opintopäivien järjestelyihin. Tehkää niistä traditioita, jotka toistuvat ja kehittyvät. Näin ne eivät rasita kovin paljon opettajia, hän kannustaa.

Metsä ja Metsävisa mahdollistavat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja työelämään tutustumisen

Koulujen yhteys työelämään ja muuhun yhteiskuntaan tulee tiivistymään, kun uutta opetussuunnitelmaa aletaan soveltaa kouluissa syksystä 2016 alkaen.

– Metsiä voidaan hyödyntää monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, jolloin aihetta käsitellään samaan aikaan useassa oppiaineessa. Koulut toteuttavat oppimiskokonaisuuksia paikallisia voimavaroja hyödyntäen. Esimerkiksi metsäala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tutustua lähiseudun elinkeinoihin sekä harjoitella työelämätaitoja, Houtsonen kertoo.

– Metsävisan ympärille voi helposti rakentaa oppimiskokonaisuuden vaikkapa biologian, maantiedon, yhteiskuntaopin, teknisten aineiden ja opinnonohjauksen näkökulmista, Arino ideoi.

Metsävisan palkintojenjakovaiheessa nuoret tapaavat metsäammattilaisia ja kuulevat alasta. Metsävisassa hyvin menestyvillä nuorilla on myös mahdollisuus saada kesätöitä.

Koko ala on mukana Metsävisassa

34. Metsävisan koulutason voittajat ovat selvillä 13.3. mennessä. Maakuntavoittajat valitaan 5.5. mennessä ja loppukilpailu käydään Helsingissä 26.-27.5.2015. Metsävisan järjestävät ja rahoittavat Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry, Suomen Metsäyhdistys, Suomen Metsäkeskus, Metsä Group, UPM, Stora Enso, Metsähallitus, OP-Pohjola, Suomen Metsäsäätiö ja metsänomistajat – metsänhoitoyhdistykset ja MTK.

Lisätietoja

Kirjoita kommentti