Eeva Hellström jatkaa Metsäyhdistyksen puheenjohtajana

Eeva Hellström valittiin Suomen Metsäyhdistyksen syyskokouksessa 16. joulukuuta jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Hellström työskentelee johtavana asiantuntijana Sitrassa. Varapuheenjohtajana jatkaa Håkan Nystrand, joka edustaa hallituksessa Meto-Metsäalan Asiantuntijat ry:tä.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valittiin viisi jäsentä vuosiksi 2017–2018. Entisistä jatkoivat Kirsi-Marja Korhonen (Metsähallitus), Anne Pirilä (Metsäteollisuus ry) ja Hannu Peltonen (Puumiesten Liitto). Uusina valittiin Taneli Kolström (Luonnonvarakeskus) ja Jukka Sippola (Loimu).

Hallituksessa jatkavat vuosiksi 2016–2017 valitut Arto Nurmi (Biologian ja maantieteen opettajien liitto), Jorma Tolonen (Suomen metsäkeskus), Kari Palojärvi (Metsäalan Kuljetusyrittäjät), Tapani Tulkki (Suomen Latu ry) sekä Lea Jylhä (MTK).

Lisätietoa: Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Anders Portin, p. 040 586 6179, anders.portin(at)smy.fi

Kirjoita kommentti