Energiapuu puhuttaa päättäjiä 11.10.2023 Turussa – Päättäjien Metsäakatemia vie yhteiskunnalliset vaikuttajat korjuukohteelle

Yli 30 päättäjää ja vaikuttajaa yhteiskunnan eri sektoreilta vierailee tällä viikolla Turussa ja Raumalla tutustumassa metsäalaan.

Suomen Metsäyhdistyksen järjestämässä Päättäjien Metsäakatemiassa tutustutaan 11.–13.10.2023 monipuolisesti metsäpohjaiseen biotalouteen.

”Kurssin aikana päättäjillä on ainutlaatuinen mahdollisuus perehtyä puun matkaan kannolta tehtaalle, keskustella metsien käytöstä ja tavata metsäalalla työskenteleviä ammattilaisia”, kertoo Päättäjien Metsäakatemian johtaja Eveliina Pokela

Metsäakatemian ohjelmassa ovat muun muassa energiakysymykset, joiden ratkaisuja pohditaan harvennushakkuukohteella metsänomistajan ja metsätalouden hankintaketjun näkökulmasta. Kysymyksiin metsäenergiasta ovat vastaamassa myös Metsänhoitoyhdistys Lounametsän asiantuntijat.

Metsäkohteilla käsitellään myös elintärkeää metsien monimuotoisuutta ja kuullaan uunituoretta tietoa metsäalan toimijoiden biodiversiteettitiekarttatyöstä. Suomen metsäkeskus kertoo, miten metsätalouden vesienhallintaa ja -suojelua edistetään yhteistyössä alueen toimijoiden ja maanomistajien kanssa. VesiKestävä-hankkeella vahvistetaan maa- ja metsätalouden sopeutumista muuttuviin ilmasto- ja vesioloihin.  

”Tiekarttatyöllä luodaan metsäalalle tieteeseen perustuvia kokonaiskestävyyttä edistäviä suuntaviivoja. Hyvät metsänhoitokäytännöt sekä maanomistajalähtöinen vapaaehtoinen suojelu luovat pohjaa talousmetsien monimuotoisuuden lisäämiselle”, MTK:n viestintäasiantuntija ja metsäakatemian osallistuja Juho Hämäläinen toteaa. 

Päättäjien Metsäakatemia järjestetään jo 54. kerran. Yhteiskunnallisille päättäjille suunnattu kutsukurssi ja keskustelufoorumi on vuodesta 1996 alkaen lisännyt suomalaisten vaikuttajien tietämystä metsäasioissa. Metsäakatemiaan on osallistunut jo yli 1500 vaikuttajaa. Sitä rahoittavat Suomen Metsäsäätiö ja Maa- ja metsätalousministeriö. 

Tämän viikon Metsäakatemian kohteita ovat myös moderni Rauman saha sekä Turun Linnanfältin puukaupunkialue, johon tutustutaan Lounais-Suomi rakentuu puusta -hankkeen opastuksella.

Lisätietoa:
Eveliina Pokela, Päättäjien Metsäakatemian johtaja, Suomen Metsäyhdistys, eveliina.pokela@smy.fi, p. 044 5600 006
www.smy.fi/paattajille/metsaakatemia/

Kirjoita kommentti