Toinen EU-päättäjien Metsäakatemia järjestetään Ruotsissa 27.-29.6.2022

Suomen ja Ruotsin yhteinen hanke rakentaa EU:n toimielinten välille keskustelua metsäasioista. Keskustelufoorumissa keskitytään siihen, miten metsät ja metsään perustuvat ratkaisut voivat auttaa saavuttamaan maailmanlaajuisia päämääriä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (niin sanottu Agenda 2030).

Tilaisuuden järjestäjät, Ruotsin metsävirasto (Skogsstyrelsen) ja Suomen Metsäyhdistys, toivottavat päättäjät tervetulleiksi kurssille Tukholman lähistölle Ruotsiin 27.-29.6.2022. Tämänkertainen Metsäakatemia on jälkimmäinen Suomen ja Ruotsin yhdessä järjestämästä kahdesta pilottikurssista. Sen koollekutsujina ovat pääministerit Magdalena Andersson ja Sanna Marin, ja se on suunniteltu yhteistyössä laajan sidosryhmäjoukon kanssa. Kaksipäiväiseen ohjelmaan sisältyy seminaari-istuntoja, vierailukohteita, keskusteluja ja verkostoitumista.

– Metsäakatemian keskeinen ajatus on tarjota mahdollisuus solmia yhteyksiä EU:n eri toimielinten keskeisiin päättäjiin ja jakaa ymmärrystä niistä mahdollisuuksista, joita metsät tarjoavat yhteiskunnalle, toteaa Metsäakatemian johtaja Elina Antila Suomen Metsäyhdistyksestä.

Metsäakatemia-viestintäkonsepti on ollut Suomessa käynnissä vuodesta 1996, ja foorumeihin on osallistunut jo yli 1 500 ylimmän tason päättäjää eri yhteiskuntasektoreilta.

Kesäkuun Metsäakatemian kohderyhmänä ovat päättäjät EU:n jäsenmaista ja yhteisön eri toimielimistä, erityisesti Euroopan parlamentista ja EU:n komissiosta. Muut kutsutut edustavat tutkimus- ja kehitystoimintaa, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja tiedotusvälineitä, ja mukana on myös metsäalalla ja biotaloudessa vaikuttavien sidosryhmien edustajia.

Foorumin aikana osallistujilla on tilaisuus jakaa ja kartuttaa ymmärrystä siitä, miten esimerkiksi ilmastonmuutokseen, biotalouteen tai Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvät EU:n politiikat vaikuttavat metsäsektoriin ja mitä tulevaisuus ehkä tuo tullessaan. Tilaisuus on tarkoitettu vain kutsun saaneille. Kurssilla on noin 35 paikkaa, ja ilmoittautumisaika on päättymässä kesäkuun alkupuolella.

Tapahtuman rahoittavat Suomen maa- ja metsätalousministeriö, Ruotsin elinkeino- ja innovaatioministeriö ja Suomen Metsäsäätiö. Tapahtuman sisältö on räätälöity EU-päättäjille, mutta toteutuksessa hyödynnetään Päättäjien Metsäakatemia  -viestintäkonseptia, jonka on kehittänyt Suomen Metsäyhdistys.


Lisätietoja

Tapahtuman englanninkielinen verkkosivu

Tapahtuman englanninkielinen esite

Senior Advisor Björn Merkell, Ruotsin Metsäkeskus
Puh. +46 702 45 69 52, bjorn.merkell@skogsstyrelsen.se

Päättäjien Metsäakatemian johtaja Elina Antila, Suomen Metsäyhdistys
Puh. +358 50 351 2411, elina.antila@smy.fi

Hankkeen muut yhteyshenkilöt löydät täältä


 

Kirjoita kommentti