Kai Lintunen IUFRO:ssa: ”Metsien kestävä käyttö tarvitsee tuekseen vahvaa dialogia”

”Jos et osaa selittää sitä yksinkertaisesti, et ymmärrä sitä tarpeeksi hyvin”, totesi ilmetty Albert Einstein metsäntutkimuslaitosten kansainvälisen kattojärjestön IUFRO:n 125-vuotisjuhlakongressissa Freiburgissa viime viikolla.

Tiedemiehenä esiintyi Suomen Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän päällikkö Kai Lintunen, joka käytti Einsteinin tunnettuja sitaatteja kertoessaan selkeän kielenkäytön merkityksestä metsäviestinnässä.

”Selkeän kielenkäytön merkitys korostuu, kun monimutkaisesta tieteestä kerrotaan medialle, päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle. Heille on osattava kertoa faktat metsien käytöstä ymmärrettävästi”, Lintunen summasi esityksensä.

Lintunen korosti kongressissa pitämissään puheenvuoroissa pohjoisten metsien hoidon ja käytön tuottamia ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseen. Hän toi esiin myös Suomen onnistuneen vaikuttamisen Euroopan Parlamentin maankäyttöpäätökseen metsien osalta (Lulucf).

”Metsäala on pitkään ollut kestävyyden suunnannäyttäjä. Meillä on hyvä tarina, mutta se pitää osata kertoa vielä paremmin. Meidän on luotava kestävästä metsien käytöstä ja sen tuottamista ratkaisuista vahva dialogi, jossa kuunteleminen on yhtä tärkeää kuin puhuminen”, Lintunen toteaa.

IUFRO:ssa on lähes 700 jäsenorganisaatiota yli 110 maasta. Sen 125-vuotistilaisuuden pääohjelmaan kuulunut viestintäosuus oli yksi juhlakongressin suosituimmista. Viestintää Einsteinin kanssa -esitys houkutteli paikalle noin kaksisataa päätöksentekijää ja metsätieteilijää. Sosiaalisessa mediassa metsäviestinnän ohjelmanumero noteerattiin positiivisesti ja laajasti.

Metsämiesten Säätiö tuki Kai Lintusen osallistumista kongressiin. Lintunen on UNECE-FAO:n Euroopan metsäviestintäverkoston varapuheenjohtaja ja alueellisten verkostojen globaalin koordinaatioryhmän jäsen.

Lisätietoa: Kai Lintunen, Suomen Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän päällikkö, kai.lintunen@smy.fi, 050 351 2415


FAO forestry newsroom: Forest communicators urged to use science-based facts to fight fake news

IUFRO – 125 years


 

Kirjoita kommentti