Kai Lintunen Saksan Fraunhofer-instituutissa: Pohjoisten metsien kestävästä käytöstä ratkaisuja Euroopalle

Saksan Fraunhofer-instituutti luotasi vuosikokouksessaan metsäalan tulevaisuutta. Metsäyhdistyksen viestintäpäällikkö Kai Lintunen kutsuttiin kertomaan suomalaisen metsäalan ja metsäteollisuuden murroksesta ja uusista suunnista.

Euroopan suurimman poikkitieteellisen soveltavan tutkimuksen asiantuntijalaitoksen, Fraunhofer-instituutin, vuosikokouksessa esiteltiin näkökulmia metsäyrittäjien ja yritysten tuleviin mahdollisuuksiin, riskeihin ja haasteisiin. Tavoitteena oli kirkastaa, kuinka tämän päivän toimilla taattaisiin menestys lähivuosikymmeninä.

Lukuisten eri alojen asiantuntijoista ja tutkijoista koostunut parisataapäinen yleisö näki Suomen metsäalan kehityksen ja muutokset positiivisina. Erityisesti pohjoisten metsien kestävän teollisen käytön tuottamat uudet innovatiiviset ratkaisut nähtiin yhteiskunnalle keskeisiksi.

”Keskustelussa noteerattiin korkealle, että metsäalan ratkaisut muodostavat Suomessa biotalouden selkärangan. Ne toimivat mallina maailmalla metsien käytön hyväksyttävyydelle”, Metsäyhdistyksen viestintäpäällikkö Kai Lintunen kertoo.

Metsien käytön oikeutus puhuttaa myös Saksassa. Luonnonvarojen käytössä on huomioitava yhä uusia kestävyys- ja vastuullisuusodotuksia taloudellisen kestävyyden tavoitteiden rinnalla. Toisaalta metsäalalla ollaan usein sitä mieltä, että metsien käytön tuottamia moninaisia palveluja ei osata hahmottaa riittävästi eikä metsien kasvavaa roolia kestävän tulevaisuuden takaajana ymmärretä.

Saksan metsäala on ylpeä kestävyyden käsitteestä, jonka keksijäksi se itsensä mieltää. Lintusen mukaan Fraunhofer-instituutin kokouksen osanottajat olivat kuitenkin huolissaan siitä, että saksalaisilta metsätoimijoilta puuttuu strateginen visio tulevaisuudesta. Maan metsäalan nähtiin pelkäävän, että ulkoa tulevien paineiden kuten ympäristöasioiden ”liian tiukka” huomioon ottaminen tukkisi väyliä kohti taloudellista menestystä.

Tulevaisuuden strategisen vision kehittäminen saanee Saksassa jatkossa tukea soveltavilta tutkimuslaitoksilta. Vision toteutumiseen vaikuttaa paljon myös se, miten Saksan metsäala pystyy vastaamaan toimintaympäristönsä muutoksiin.

Lisätietoa: Suomen Metsäyhdistyksen viestintäpäällikkö Kai Lintunen, kai.lintunen(@)smy.fi, p. 050 351 2415

 

Kirjoita kommentti