Kansainvälinen metsäviestintä: Huoli pohjoisista metsistä kasvaa

Tuore IPCC:n raportti varoittaa vakavista seurauksista, jos ilmastotoimiin ei ryhdytä nykyistä kovemmin. Samaan aikaan kansainvälinen tutkimuslaitos International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) on panostanut boreaalisia metsiä uhkaavien tekijöiden kartoittamiseen ja ratkaisujen hakemiseen niihin.

IIASA on linjannut, että elinvoimaisten boreaalisten metsien tuottamien hyödykkeiden ja palveluiden varmistaminen on tärkeää kokonaiselle merkittävälle talouden sektorille. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ei myöskään saavutettane, mikäli tässä epäonnistutaan.

IIASA isännöi syyskuussa Itävallassa International Boreal Forest Research Associationin konferenssia Cool forests at risk?, jossa sadat tutkijat, kansalaisjärjestöt ja muut asiantuntijat yli 30 maasta tarkastelivat boreaalisten ja vuoristometsien metsäekosysteemien kriittistä roolia ihmisille, biotaloudelle ja ilmastolle.

Kongressi merkitsi myös uuden tutkimusyhteistyön alkua useiden kansainvälisten tutkimuslaitosten kesken. Boreaalisten ja vuoristometsien tutkimus kytketään yhteistyössä lähemmin yhteen.

Viestintä avainasemassa

Metsien käytön vaikutusta hiili- ja ilmastokeskustelussa punnittiin sidosryhmädialogeissa ja muissa keskusteluissa. Kongressin useiden teknisten sessioiden lisäksi kongressissa käsiteltiin biotaloutta yhteiskunnassa.

Biomassan kilpailevat käyttökohteet ja kysynnän ja tarjonnan tasapainotus herättivät vilkasta keskustelua. Niissä nousi esiin muun muassa näkemys, että metsäelinkeino, teollisuus etunenässä, ei panisi paljoinkaan painoa sille, miten biotaloudesta puhutaan, kunhan markkinat toimivat. Biotalous, luonnonpääoma, kiertotalous, luontopalvelut, ekosysteemipalvelut jne. ovat ”yhtä ja samaa”. Toisaalta useissa puheenvuoroissa toistui näkökulma, että metsätiedeyhteisön valtava tietopohja tulee saattaa paremmin päätöksenteon pohjaksi.

Viestintä on tässä avainasemassa. Kongressin järjestäjät totesivat, että metsäsektorin on yhä lisättävä ja parannettava viestintäänsä. Selkeän termistön ja kielenkäytön merkitys korostui konferenssin viestintäosuudessa.

Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän päällikkö Kai Lintunen oli kutsuttu tilaisuuden puhujaksi. Hänen mukaansa konferenssi oli erinomainen tilaisuus tuoda esiin suomalaisen kestävän metsätalouden ja pohjoisen metsäbiotalouden positiivisia ratkaisuja.

 

Kirjoita kommentti