Kansainvälinen metsäviestintä: Suomen metsät positiivisessa valossa Saksan liittopäivillä

Metsäyhdistys oli mukana Berliinin valtiopäivätalolla järjestetyssä keskustelussa, jossa todettiin, että metsien käytön ratkaisut tulevaisuuden haasteisiin saadaan näkyviksi vahvojen metsäviestinnän verkostojen tuella.

Saksan liittopäivillä kohtasivat metsä ja politiikka. Saksan metsäalan kattojärjestö Deutscher Forstwirtschaftsrat järjesti maan liittopäivien edustajille metsäkeskustelun, jonka avulla haluttiin avata kysymystä kestävän metsätalouden roolista ilmaston ja monimuotoisuuden suojelussa.

Ministeri Jari Leppä totesi tilaisuudessa pitämässään puheenvuorossa hoidettujen ja terveiden metsien olevan ratkaisu eikä ongelma. Biotalouden tunnetuksi tekeminen on tärkeää tuotteiden hyväksyttävyyden kannalta, hän painotti.

Leppä muistutti, että hakkuiden kasvaessa myös metsien luonnonhoidon merkitys korostuu. EU:n sääntelyn kehittyessä Suomen on hänen mukaansa hyvä olla aktiivinen: metsänomistajien täytyy tulla toimeen ja saada kunnon korvaus metsiensä hoidosta ja käytöstä.

Suomen sekä Venäjän ja Itävallan virallisia puheenvuoroja seuranneessa keskustelussa nousi esiin myös metsäviestinnän merkitys. Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän päällikkö Kai Lintunen muistutti, että metsäalan on osattava nykyistä vahvemmin viestiä ratkaisuista, joita metsien käytön tuottaa.

Keskustelussa todettiin, että metsien käytön ratkaisut tulevaisuuden haasteisiin saadaan näkyviksi proaktiivisella viestinnällä ja vahvojen metsäviestinnän verkostojen tuella.

”Suomen metsäsektorin toimijoiden poikkeuksellisen korkea luotettavuus kansalaisten silmissä on pitkäjänteisen ja keskitetyn työskentelyn tulosta”, Lintunen sanoi.

Grüne Woche nosti esiin metsäiset tuotteet

Metsäyhdistys on kutsuttu liittopäivien metsäkeskusteluun useasti. ”Edellisen vuoden keskustelua väritti kipakka väittely Saksan ja Euroopan metsien suojelutasosta. Liittopäivien edustajien kannat olivat kovin eri suuntaisia ja voimakkaita. Tänä vuonna oltiin rakentavampia ja sovinnollisempia”, Lintunen kertoo.

Tammikuussa Berliinin valtiopäivätalolla järjestetyssä keskustelussa tuotiin muun muassa esiin puun mahdollisuudet muovin korvaajana sekä Euroopan laajat talousmetsät, jotka hyvin hoidettuina ehkäisevät ilmastonmuutosta.

Suomen maakumppanuus samaan aikaan järjestetyillä suurilla elintarvike-, maatalous- ja puutarhamessuilla, Internationale Grüne Wochella, sai hyvin näkyvyyttä saksalaismediassa. Metsän tuottamat elintarvikkeet olivat hyvin esillä osastolla.

Lintunen kutsuttiin puhumaan myös kahteen messujen yhteydessä järjestettyyn Saksan metsäalan metsäviestintäpaneeliin.

Keskusteluissa todettiin, että kaupungistuvassa maailmassa jopa 70 prosenttia ihmisistä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Luonnonvarojen käytöstä viestimisen tarve kasvaa, kun ihmiset vieraantuvat luonnosta yhä enemmän.

”Metsien käytön tuottamat ratkaisut ihmiskunnan tarpeisiin on nostettava esiin voimakkaammin. Suomi on onnistunut tässä toistaiseksi melko hyvin, mutta yhteistyötä ja kumppanuuksia tarvitaan yli rajojen, jotta viesti vahvistuu”, Lintunen totesi.


Deutscher Forstwirtschaftsrat

Die Grüne Woche -messut


 

Kirjoita kommentti