Metsä ja puu -kysely: Kansalaisten tuki metsien käytölle vahvistuu

Suomalaisten mielestä maan metsiä hoidetaan hyvin. He myös luottavat metsäammattilaisten osaamiseen, ilmenee Suomen Metsäyhdistyksen teettämästä Metsä ja puu -mielipidetiedustelusta.

Muutama vuosi sitten tapahtunut käänne kansalaisten luottamuksessa metsäalaa kohtaan voimistuu edelleen. Luottamusta kysytään Metsäyhdistyksen mielipidetiedustelussa monenlaisin kysymyksin. Kaikkiin kysymyksiin saadut vastaukset puhuvat kasvavan luottamuksen puolesta.

Vastaajat tietävät, että Suomen metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2012 ja siihen verrattuna entistä useampi ajattelee, että metsissä riittää hyvin raaka-ainetta teollisuuden käyttöön. Kasvava osuus on sitä mieltä, että maamme hyvinvointi perustuu metsiin myös tulevaisuudessa.

Entistä useampi ajattelee, että metsien hyödyntämistä olisi tehostettava työllisyyden kohottamiseksi ja elintason ylläpitämiseksi ja että metsien käsittely on muuttunut metsäluonnon hoidon kannalta parempaan suuntaan viime kymmenen vuoden aikana.

Yhä useampi vastaajista, 86 prosenttia, on vähintään melko paljon sitä mieltä, että metsäteollisuus on teollisuudenaloista selvästi Suomen hyvinvoinnin tärkein perusta ja ylläpitäjä. Metsäteollisuuden arvioidaan myös selviävän parhaiten kansainvälisessä kilpailussa.

Vastaajat luottavat eniten metsäammattilaisiin ja metsäntutkijoihin metsien hoitoa koskevissa asioissa. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista koskevissa kysymyksissä luotetaan useimmin tutkijoihin, kun taas metsäammattilaiset ja ympäristöjärjestöt ovat tässä suhteessa suurin piirtein tasoissa.

Ympäristöjärjestöistä Suomen Luonnonsuojeluliittoa pidetään luotettavimpana. Toiseksi luotetuin on WWF, mutta se menettää edelleen luottamustaan.

Kun kysyttiin suojelumetsien osuutta Suomen metsien pinta-alasta, vastausten mediaani oli kymmenen prosenttia, mikä on melko lähellä oikeaa. Kaksi kolmasosaa piti suojelumetsien määrää niin koko maan tasolla kuin lähiympäristössäkin riittävänä.

Vajaat puolet vastaajista arvelee Suomessa olevan suojeltuja metsiä enemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin, mikä onkin totta. Lähes kaikkien vastaajien mielestä Suomessa on virkistyskäyttöön sopivia metsiä riittävästi.

Metsä ja puu -tutkimusta on tehty vertailukelpoisella tavalla jo vuodesta 1993 alkaen. Tässä tutkimuksessa haastateltiin henkilökohtaisesti 1012 henkilöä, jotka edustavat 15–79-vuotiaita mannersuomalaisia. Haastattelut tehtiin marras-joulukuussa 2015 Taloustutkimuksen Omnibus-kyselyn yhteydessä.

Tutkimuksen rahoittivat Metsämiesten säätiö ja Suomen Metsäsäätiö.

Kirjoita kommentti