Kansallisen metsäneuvoston jäsenet vetoavat METSO-ohjelman puolesta

Kansallisen metsäneuvoston alla mainitut jäsenet vetoavat hallitukseen METSO-ohjelman rahoituksen
vahvistamiseksi.

Vapaaehtoisella metsien suojeluohjelma METSO:lla on saavutettu hyviä tuloksia eteläisen Suomen metsien
suojelussa ja talousmetsien luonnonhoidossa. Ohjelman kautta on suojeltu pysyvästi jo noin 60 000 hehtaaria
monimuotoisuuden kannalta arvokasta metsää, määräaikaiseen suojeluun on saatu noin 37 000 hehtaaria ja
luonnonhoitohankkeita on tehty noin 17 000 hehtaarilla.

METSO perustuu vapaaehtoisuuteen, mikä on maailmallakin luonnonsuojelun keinona ainutlaatuista. Ohjelma on vahvistanut luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä ja maanomistajat ovat ottaneet sen hyvin omakseen. Ohjelmalla on laaja tuki myös metsäteollisuuden, metsätaloustoimijoiden ja ympäristöjärjestöjen keskuudessa.

Vuoteen 2025 jatkuvan ohjelman tavoitteista on kuitenkin edelleen saavuttamatta noin puolet. Hallituskauden alussa tehty jopa 70 prosentin leikkaus METSO:n määrärahoihin vaarantaa vakavasti ohjelman tavoitteiden toteutumisen.

Allekirjoittajat vetoavat hallitukseen METSO-ohjelman rahoituksen vahvistamiseksi siten, että ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2025 mennessä. Samalla kun biotaloutta halutaan puun käyttöä lisäämällä vahvistaa, tulee myös metsien ekologisen kestävyyden turvaamiseen kiinnittää erityistä huomiota. METSO-ohjelma on tässä keskeisessä asemassa.

Helsingissä, 22. maaliskuuta 2017

 

Allekirjoittajat:

Energiateollisuus ry
Helsingin Yliopisto
Kemianteollisuus ry
Luonnonvarakeskus
Luonnon, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry
METO-Metsäalan Asiantuntijat ry
Metsähallitus
Metsämiesten Säätiö
Metsäteollisuus ry
Paperiliitto ry
Puuliitto
Saamelaiskäräjät
Sahateollisuus ry
Suomen Latu ry
Suomen metsäkeskus
Suomen Metsäsäätiö
Suomen Metsäyhdistys ry
Suomen 4H-liitto ry
Suomen Partiolaiset ry
Suomen riistakeskus
Suomen ympäristökeskus
WWF Suomi

Kirjoita kommentti