Kasvatus metsässä -foorumilla valmistaudutaan tulevaisuuden kouluun

Metsäammattilaiset ja opettajat kohtaavat Oulussa 18.–19. syyskuuta. Media on tervetullut seuraamaan seminaaria ja työpajoja.

Kun uudet opetussuunnitelmat otetaan vuonna 2016 käyttöön, aloittaa koulutiensä joukko lapsia, jotka ovat selailleet satukirjansa tabletista. Tulevaisuuden koulua ei käydä luokkahuoneissa, vaan mukana oppimisessa on koko lähiympäristö metsineen, yrityksineen ja järjestöineen. Oppijat hankkivat ja jakavat tietoa yhdessä. Opettaja ei ole tiedon ylin guru, vaan oppimisen ohjaaja ja pedagoginen osaaja joka oivaltaen hyödyntää teknologiaa ja asiantuntijoita.

Miten tämä hyppy tulevaisuuden kouluun tehdään? Siitä keskustellaan ja harjoitellaan työpajoissa Suomen Metsäyhdistyksen yhteistyökumppaneineen kolmatta kertaa järjestämässä Kasvatus metsässä -foorumissa Oulussa 18.–19. syyskuuta. Paikalle on saapumassa toista sataa lasten ja metsien kasvattajaa.

Foorumin avaa Opetushallituksen yleissivistävän koulutuksen toimintayksikön johtaja Jorma Kauppinen. Millaisia mahdollisuuksia uudistuvien opetussuunnitelmien on ajateltu antavan tulevaisuuden koulun rakentamiselle? Millaisia taitoja oppijoiden kouluaikanaan tulisi saada?

Tulevaisuudessa tarvitaan sosiaalisia innovaatioita. Innovaatiot syntyvät eri alojen rajapinnoilla. Tähän tulee saada valmiuksia jo koulussa. Foorumin seminaarissa ja työpajassa esiintyvät emeritus professori Jorma Enkenberg ja kasvatustieteen tohtori Henriikka Vartiainen Itä-Suomen yliopistosta. He ovat kehittäneet design-perusteista opetusmenetelmää, joka lähtee oppilaista ja heidän tiedonhalustaan: oppilaat eivät mene museoon katsomaan vanhoja esineitä tai metsään kuuntelemaan luentoja, vaan heillä on heitä itseään kiinnostava kysymys tai ilmiö, johon he etsivät vierailulla vastausta. Tietoa voidaan kerätä ja jakaa oppijoille tutuilla mobiililaitteilla.

Suomen Metsäyhdistys on ollut mukana kehittämässä menetelmää metsäopetukseen soveltuvaksi. Metsäistä sovellusta kutsutaan Case forest -menetelmäksi. Menetelmässä voidaan integroida eri oppiaineita yhteen ja huomataan, että samaan kysymykseen löytyy erilaisia lähestymiskulmia.

Eräässä koulussa esimerkiksi oppilaat päättivät selvittää, miksi puiden lehdet vaihtavat väriä syksyllä. He päätyivät kysymään näkemyksiä niin biologian opettajalta, lehtiä haravoivalta talonmieheltä kuin kuvataiteilijalta, joka maalasi syksyisiä lehtiä. Opettaja ei ehkä olisi itse tullut ajatelleeksi kuin ensimmäistä asiantuntijaa.

Foorumissa on valittavana 16 erilaista työpajaa, joista saa oppia ja yhteistyökumppaneita tulevaisuuden koulun rakentamiseen.

Foorumin tarkempi ohjelma löytyy täältä.

Lisätietoja

Sirpa Kärkkäinen

Kirjoita kommentti