Kestävä metsänhoito tarvitsee tuekseen viestintää

|

Lähes neljäkymmentä metsätalouden johtajaa ja asiantuntijaa neljästätoista maasta osallistui Kirgisiassa viestinnän työpajaan, jossa metsien tuottamista ratkaisuista viestiminen linjattiin keskeiseksi keinoksi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työpajaa kutsuttiin vetämään Suomen Metsäyhdistyksen viestintäpäällikkö Kai Lintunen. Metsänhoidon tuottamia ratkaisuja ja niiden strategista viestintää käsittelevän työpajan osallistujat olivat Venäjältä, Itä-Euroopasta ja Kaukasuksesta.

Alueen maat ovat paitsi metsäympäristön myös viestinnällisten valmiuksien suhteen hyvinkin erilaisia. ”Kestävän metsien käytön edistäminen viestinnän keinoin on yhä alueen monen melko metsäisenkin maan kulttuurille vierasta”, Lintunen toteaa.

”Toisaalta metsät pyritään säilyttämään koskemattomina, toisaalta metsien vanhat käyttötavat istuvat tiukassa. Riuskalla kädellä harjoitettu metsien käyttö aiheuttaa koko metsäalan maineelle vahinkoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.”

Työpajassa käytiin erityisesti läpi ratkaisuja, joita pohjoisten metsien käyttö ja sen tuottamat uudet innovaatiot luovat yhteiskunnalle.

Kestävä metsien käyttö edellyttää laajaa yhteiskunnallista hyväksyntää ja hyvää vuorovaikutusta sidosryhmien välillä. Tämän saavuttamiseksi metsäala tarvitsee ammattimaisesti suunniteltua viestintää.

”Kokemus kansainvälisessä yhteistyössä on osoittanut, että monet metsätalouden hankkeet ovat epäonnistuneet, koska systemaattiseen viestintään ei ole panostettu riittävästi. Asiantuntemusta ja resursseja tarvitaan lisää metsien käytön hyvän viestin levittämiseen”, Lintunen sanoo.

Kirgisian työpaja paransi metsä- ja ympäristöalan päätöksentekijöiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien edustajien valmiuksia strategisessa viestinnässä sekä teorian että käytännön harjoitusten avulla.

Heinäkuinen tapahtuma jatkoi ja syvensi Pietarissa 2016 aloitettua viestintäprosessia. Viime vuonna perustetun alueen metsäviestintäverkoston toiminta tuo osaltaan esimerkiksi Venäjää lähemmäs eurooppalaista viestintäyhteistyötä ja -kulttuuria.


Lisätietoa:

Kai Lintunen, Suomen Metsäyhdistyksen viestintäpäällikkö, kai.lintunen@smy.fi, 050 351 2415

FAO:n sivuilla: Foresters in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia acquiring strategic communication skills

 

 

Kirjoita kommentti