Kiinnostus ulko-opetukseen on kasvussa – Metsäyhdistys on mukana järjestämässä Suomen suurinta ulkona oppimisen tapahtumaa

Ulos - Ut -Out -tapahtuman osallistuja Nurmeksessa Hyvarilan nuorisokeskuksen laiturilla. Kuva: Timo SIpilä

Kiinnostus ulkona opettamiseen on kasvanut korona-aikana. Juuri nyt käynnissä oleva Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma Ulos–Ut–Out kokoaa yli 400 opettajaa, kasvattajaa sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevää kehittämään ulkona tapahtuvaa opetusta ja oppimista 15.-17.6.2021.

”Ulkona oppiminen katkaisee istuvan elämäntavan ja tarjoaa moniaistisia kokemuksia, jotka rakentavat oppijalle vahvemmat muistijäljet. Ulkona tapahtuva opetus tarjoaa kokemuksia, joita luokkahuoneessa ei saavuteta. Kun näihin lisää vielä luonnon hyvinvointivaikutukset, voi todeta, että ulkona oppimisella on todella monenlaisia hyötyjä”, kertoo vuodesta 2014 aktiivisesti ja säännöllisesti ulkona opettamista tehnyt erityisluokanopettaja Ulla Myllyniemi Otalammen koulusta Vihdistä. Myllyniemi toimii myös Suomen ympäristöopisto SYKLIn ulko-opetuksen asiantuntijana.

Kasvava kiinnostus ulkona oppimiseen on havaittu Ulos–Ut–Out:ia järjestävien alan järjestöjen ja toimijoiden keskuudessa. Esimerkiksi Ulko-opet Facebook-ryhmän osallistujamäärä on kasvanut tuhansilla viimeisen vuoden aikana jo noin 9,5 tuhanteen ja ulkona oppimista käsittelevien materiaalien kysyntä on kasvanut.

Ulos–Ut–Out tuo ulko-opetuksen kotipihoille ja mökkilaitureille

Ulos–Ut–Out kokoaa kolmeen tapahtumapäivään lähes sata työpajaa, keskustelua, puheenvuoroa ja muuta ohjelmanumeroa. Monipuolista tarjontaa on lauluntekokurssista huippututkijoiden puheenvuoroihin ilmastonmuutokseen liittyvästä opetuksesta ja kasvatuksesta.

Metsäyhdistys järjestää työpajoja suomeksi ja ruotsiksi. Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu -työpajassa osallistujille tarjotaan valmis puulajiaiheinen, toiminnallinen oppituntipaketti missä tahansa lähimetsässä toteutettavaksi.

Metsäyhdistyksen järjestämällä Metsäsuhdekävelyllä puolestaan opitaan kehittämään dialogia erilaisten metsäsuhteiden tunnistamisen kautta. Myös kasvattajan on hyvä oppia hahmottamaan yksilön metsäsuhteen syntyä ja ymmärtää siihen liittyviä erilaisia arvoja, niin itsensä kuin oppijoidenkin osalta.

Ohjelmatarjontaa yhdistää tapahtuman kattoteema: muutos. ”Etsimme ulko-opetuksen keinoin polkuja kestävään tulevaisuuteen. Ympäristössämme on käynnissä monia muutoksia, jotka vaativat ratkaisuja. Ulko-opetus voi esimerkiksi luontosuhdetta vahvistamalla edistää muuttuvassa maailmassa tarvittavien kestävien elämäntapojen oppimista”, kertoo tapahtuman koordinaattori Maija Ihantola.

Ulos–Ut–Out toteutuu yhdeksän pääjärjestäjän yhteistyönä

Järjestäjät ja osa esiintyjistä ovat koolla tapahtumapaikalla Nurmeksessa, josta ohjelma striimataan osallistujille eri puolille Suomea. Varhaiskasvatuksen opettaja Sari Sirniö osallistui tapahtumaan tiistaina 15.6. mökkilaiturinsa nokalta Vuohijärveltä ja siirtyy kahdeksi viimeiseksi päiväksi kotipihalleen Hyvinkäälle, suihkulähteen äärelle.

“Missään tapauksessa en ainakaan ole sisätiloissa, oli sää mikä tahansa! Tässä korkeatasoisessa tapahtumassa on runsaasti ohjelmatarjontaa. Osallistumalla koulutan itseäni ja rikastutan omaa työtäni. Kun palaan syksyllä töihin, on hihassani uusia, hyviä ideoita. Jo aiempien kokemusteni mukaan lapset rakastavat olla metsässä, ja oppivat ulkona luonnossa kuin huomaamattaan”, Sirniö kertoo.

Ulos–Ut–Out järjestetään yhteistyön voimalla. Mukana on kahdeksan pääjärjestäjää: Finlands Svenska Idrott rf, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry / LYKE-verkosto, Suomen Metsäyhdistys ry, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry / Seikkailukasvatusverkosto, Suomen Ympäristöopisto SYKLI, WWF Suomi, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi, Freshabit LIFE IP – Suomen suurin vesiensuojeluhanke.

Ohjelmaa on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 Turussa ja Sauvossa. Seuraava tapahtuma järjestetään kahden vuoden kuluttua vuonna 2023.


Lisätietoja

www.ulos2021.fi

Eveliina Pokela
Suomen Metsäyhdistys
eveliina.pokela@smy.fi
0445600006

Toimittajien ilmoittautuminen

Median edustajat ehtivät vielä ilmoittautua torstain ohjelmaan. Järjestämme myös mahdollisuuksia haastatella tapahtuman esiintyjiä ja osallistujia. Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: viestintäsuunnittelija Alisa Vänttinen, p. 050 4698499, alisa.vanttinen@feesuomi.fi

Kirjoita kommentti