Kutsu medialle: Päättäjien Metsäakatemia Jyväskylässä

Media on tervetullut mukaan Päättäjien Metsäakatemian metsäkohteelle Jyväskylään torstaina 24.5.2018 klo 9.30-12.15. Vierailu on osa nelipäiväistä Päättäjien Metsäakatemia -kurssia, joka parhaillaan tutustuu metsätalouteen ja -teollisuuteen Keski-Suomessa. Kutsukurssille osallistuu 30 yhteiskunnallista vaikuttajaa.

Metsäakatemia tutustuu metsäkohteella turvemaan luontaiseen uudistamiseen ja harvennukseen sekä puunhankinnan kestävyyteen. Vierailulla selviää, millainen on puun matka metsästä tehtaalle ja millaista osaamista ja teknologiaa se vaatii. Osallistujat pohtivat yhdessä metsäalan ammattilaisten kanssa metsätalouden tämän hetken haasteita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Metsäkohdevierailun järjestävät Suomen Metsäyhdistys, Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ja Metsä Group.

Ohjelma 24.5.2018

9.30 Saapuminen ja kahvitarjoilu laavulla

• Tervetuloa hakkuukohteelle, johtaja Elina Antila, Päättäjien Metsäakatemia ja toiminnanjohtaja Petri Takalo, Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry
• Puuta metsästä tehtaalle – case Metsä Group, operaatiopäällikkö Arto Tähkävuori, Metsä Group
• Metsänhoitoyhdistys edistää vastuullista yksityismetsätaloutta, toiminnanjohtaja Petri Takalo, Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry
• Keskustelua

11.00 Hakkuunäytös: puunhankinnan korjuuketju työssä

• Hakkuukone Pro Silva S6 ja ajokone Ponsse Elk, urakoitsijana TOMNIS Oy ja ajokoneurakoitsijana Petri Manninen.
• Metsäasiantuntija Essi Jokinen Metsä Groupista esittelee puuston määrän arviointia Trestima-metsänmittausjärjestelmällä
12.15 Ohjelma päättyy

Päättäjien Metsäakatemia on yhteiskunnallisille päättäjille suunnattu kutsukurssi ja keskustelufoorumi, jota on järjestetty Suomessa vuodesta 1996 alkaen. Sen tavoitteena on lisätä suomalaisten vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen vaikuttajien kesken. Metsäakatemiaan on osallistunut jo lähes 1400 vaikuttajaa. Metsäakatemia-viestintäohjelma on myös tuotteistettu vientiin.

Ajo-ohjeet: Metsäkohde osoitteessa Kuukanpääntie 999, 41330 Jyväskylä. Kohde sijaitsee Kuukkalassa, noin 15 km Jyväskylästä pohjoiseen. Aja Jyväskylän suunnasta Jyväskyläntieltä (tie 637) pohjoiseen. Jatka Vaajakoskentien risteyksen jälkeen vielä suoraan puoli kilometriä ja käänny sitten vasemmalle Kuukanpääntielle (tie 638). Jatka tietä 2 km. Kohde on tien vasemmalla puolella.

Yhteystiedot:
Viestinnän asiantuntija Annamari Heikkinen, Päättäjien Metsäakatemia, Suomen Metsäyhdistys, p. 045 657 5443 (kurssin käytännön järjestelyt)
Johtaja Elina Antila, Päättäjien Metsäakatemia, Suomen Metsäyhdistys, p. 050 351 2411 (tavattavissa kohteella, yhteydenotot ennen kurssia)


Päättäjien Metsäakatemia


 

Kirjoita kommentti