Laaja tutkimus opiskelualan valintatekijöistä on analyysivaiheessa

|edf|edf

Metsäalalla opintonsa aloittaneiden alanvalintatekijöitä kaikilla koulutusasteilla selvittävän tutkimuksen viimeinen vuosi käynnistyy aineiston analyysillä ja huipentuu maaliskuun lopussa järjestettävään neljään työpajatilaisuuteen. Niissä käydään tutkimustuloksia läpi ja vedetään yhdessä suuntaviivoja sille konkreettiselle työlle, jota tarvitaan, jotta ala houkuttelisi motivoituneita opiskelijoita. Tutkimusaineisto koostuu laajasta kyselyaineistosta ja syventävistä teemahaastatteluista, joita on tehty kaikilla koulutusasteilla opiskelunsa syksyllä 2021 aloittaneille.

 

Huhtikuussa 2020 alkaneen tutkimuksen rahoittaa Metsämiesten Säätiö ja sen toteuttavat Suomen Metsäyhdistys ry ja TTS Työtehoseura tiiviissä yhteistyössä koko metsäalan koulutusverkoston kanssa.

Koulutusverkoston sitoutuneisuudesta tutkimukseen kertoo se, että metsäalan opintonsa syksyllä 2021 aloittaneista (999) peräti 75 % vastasi kyselyyn. Tästä suuri kiitos kuuluu opettajille, joista moni järjesti opiskelijoilleen yhteisen hetken vastata kyselyyn. Vastaajista 451 aloitti opintonsa ammatillisessa koulutuksessa, 234 ammattikorkeakoulussa ja 64 yliopistossa.

Eri koulutusasteilla aloittaneiden taustoissa on eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä. Yliopiston vastaajista naisia on lähes puolet, ammattikorkeakoulussa kolmasosa ja ammatillisessa koulutuksessa viisi prosenttia. Kaikilla asteilla noin kolmasosa kertoo käyttävänsä vapaa-aikaansa koneella tai älypuhelimella palaamiseen. Metsänomistus on yleistä. Itsellä tai perheellä on metsää 73 prosentilla ammatillista tutkintoa suorittavista, peräti 86 prosentilla ammattikorkeaopiskelijoista ja 75 prosentilla yliopisto-opiskelijoista.

Ammatillisessa koulutuksessa aloittaneista lähes puolet tulee maaseudulta ja viisi prosenttia suuresta kaupungista. Harrastuksiin kuuluu sekä tekniikka että luonto: moottoriurheilu, erilaisten koneiden ja kulkupelien rakentaminen ja virittely, metsästys, kalastus, metsätöiden tekeminen ja muu luonnossa liikkuminen.  Suurimmalla osalla on sukulaisissa, kavereissa tai muuten lähipiirissä ihmisiä, joilla on metsäalan koulutus tai ammatti. Omaa metsäalan työkokemusta on 66 prosentilla ammatillisen koulutuksen aloittaneista.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoista kolmannes on kotoisin maaseudulta ja lähes kolmannes suuresta kaupungista. Monella heistä harrastuksiin kuuluu metsästys, kalastus ja muu luonnossa liikkuminen. Yli puolella on lähipiirissään henkilöitä, joilla on metsäalan tausta. Omaa työkokemusta alalta on 55 prosentilla.

Yliopisto-opiskelijoista lähes puolet on kotoisin suuresta kaupungista. Heistä luonnossa liikkumisen mainitsevat harrastuksekseen melkein kaikki ja erilaiset taideharrastukset lähes puolet vastaajista. Puolella yliopistovastaajista on metsäalan koulutuksen saaneita tai metsäalalla työskenteleviä lähipiirissään ja omaa metsäalan työkokemusta heistä on 36 prosentilla.

Tietoa aloittajien koulutusalan valintatekijöistä, metsäalaan liittyvistä käsityksistä ja siitä, mikä tekee metsäalan työstä merkityksellistä, kerrotaan maaliskuun tilaisuuksissa. Niihin toivotaan mukaan kunkin seutukunnan koulutuksen järjestäjiä, työnantajia ja muita alan vetovoimasta ja tulevaisuuden osaajista kiinnostuneita. Työpajat järjestetään 22.3 Oulussa, 23.3 Tampereella, 24.3 Joensuussa ja 31.3 Helsingissä. Varaa siis kalenteriin aamupäivä kello 9-11 oman alueen päivämäärän mukaan! Toivomme että osallistut oman alueesi tilaisuuteen, mutta jos ajankohta ei sovi, olet tervetullut osallistumaan toisen alueen tilaisuuteen.

Voit ilmoittautua tapahtumaan tästä:

ILMOITTAUTUMINEN

Lisätietoa tutkimuksesta ja maaliskuun tilaisuuksista:
johtava asiantuntija, Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys, sirpa.karkkainen(a)smy.fi, puh. 050 3512416
kehittämispäällikkö Eila Lautanen, TTS Työtehoseura, eila.lautanen(a)tts.fi, puh. 044 7143686
tutkija Riitta Kilpeläinen, TTS Työtehoseura, riitta.kilpelainen(a)tts.fi, puh 050 3087535 

Tutkimuksen omalta sivulta voit lukea lisää: www.smy.fi/samassametsassa

Sosiaalisessa mediassa käytetään tunnistetta #samassametsassa

Kirjoita kommentti