Länsi-Euroopan suurin kuorma-auto liikenteeseen Lapissa

Ketosen Kuljetuksen 104-tonninen kokeilukuorma-auto. Kuva: Metsähallitus|Metsähallituksen hankintapäällikkö Juha Pyhäjärvi. Kuva: Hannes Mäntyranta|Ketosen kuljetuksen 104-tonnisen puutavara-auton pienoismalli. Kuva: Metsähallitus

Metsähallitukselle puuta kuljettava Ketosen Kuljetus on aloittamassa kokeilun 104 tonnia painavalla kuorma-autolla. Näin suuria autoja ei ole kokeiltu missään Länsi-Euroopassa.

Kokeiluauto on 33 metriä pitkä. Sillä on tarkoitus liikennöidä vain päätiellä Inarista Rovaniemen puutavaraterminaaliin, missä sen tuomat puut kuormataan junaan.

Lupa on vain yhdelle autolle. Se koostuu vetoautosta ja yhdestä täysperävaunusta. Yhdistelmässä on 13 akselia joista 10 on varustettu paripyörin.

Täysperävaunu voidaan kuormata metsäkohteella ja liittää kokeiluautoon päätien varressa. Vetoauto taas kuormataan tienvarressa sitä varten rakennetulla terminaalilla.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä lupa on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. ”Sen tarkoituksena on selvittää, voidaanko puunkuljetusten tehokkuutta parantaa”, sanoo Metsähallituksen hankintapäällikkö Juha Pyhäjärvi.

Varsinaiset tutkimukset tekevät Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto ja Metsäteho. ”Kokeilun tulosten perusteella pystytään arvioimaan myös isojen autojen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen ja päästöihin sekä mahdollisuuksia pienentää maanteihin kohdistuvaa rasitusta”, sanoo Pyhäjärvi.

Yksi kiinnostava testipaikka erityisesti talviolojen kannalta on Magneettimäkenä tunnettu pitkä nousu Saariselälle nelostiellä. Simulaattoritesteissä mäki ei ole ollut ongelma. Kokeiluun tulee moottoriteholtaan yksi suurimmista tehdasvalmisteisista autoista, joten sen kyllä pitäisi mäestä selvitä.

Pitkän yhdistelmän vakaus talvioloissa ei Pyhäjärveä huoleta. ”Tähänastinen kokemus Etelä-Suomessa liikennöivästä yhdistelmästä on, että ne ovat jopa vakaampia kuin pienemmät autot”, Pyhäjärvi sanoo.

Ketosen kuljetuksen 104-tonnisen puutavara-auton pienoismalli. Kuva: Metsähallitus
Ketosen kuljetuksen 104-tonnisen puutavara-auton pienoismalli. Kuva: Metsähallitus

Kuorma-autojen koko on kasvanut nopeasti

Lapin kokeiluauto on järjestyksessään toinen puutavaran kuljetuksiin suunniteltu suuren hyötykuorman ajoneuvoyhdistelmä, joka on saanut luvan Suomessa. Saimaan ympäristössä liikennöivä 94 tonnin yhdistelmä sai luvan lokakuussa 2014. Se kuljettaa puutavaraa UPM:n tehtaille.

Tällaisille kokeiluille annettiin mahdollisuus lokakuun alussa 2013 voimaan tulleessa uudessa laissa, koska pitkien etäisyyksien maassa kuljetusten kilpailukyky on elintärkeää. Vielä jokin aika sitten kuorma-autojen maksimipaino oli 60 tonnia, mutta nyt liikenteessä on jo 76-tonnisiakin.

Lapin kokeiluauto kuljettaa puuta kaksi kertaa niin paljon kuin 60-tonninen. Samalla polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen arvioidaan pienenevän vähintään 20 prosenttia puutavaratonnia kohti.

Maanteille ei ole Lapin kokeilun vuoksi tarvinnut tehdä muita muutoksia kuin asentaa liikennevalot Sodankylän keskustan eteläpuolella olevalle Jeesiöjoen sillalle. Kokeiluauto saa sillalle etuajo-oikeuden, koska pelkona on, että silta ei kestä toisen raskaan auton painoa.

Valoa käyttää kokeiluauton kuljettaja. Hän painaa auton ohjaamossa olevaa nappia noin 150 metriä ennen siltaa, jolloin vastaantulevalle liikenteelle syttyy punainen valo.

Metsähallituksen hankintapäällikkö Juha Pyhäjärvi. Kuva: Hannes Mäntyranta
Pitkän yhdistelmän vakaus talvioloissa ei huoleta Metsähallituksen hankintapäällikkö Juha Pyhäjärveä. ”Tähänastinen kokemus Etelä-Suomessa liikennöivästä yhdistelmästä on, että ne ovat jopa vakaampia kuin pienemmät autot”, Pyhäjärvi sanoo. Kuva: Hannes Mäntyranta

Liikenneturvallisuus ei vaarannu, kestävätkö tiet?

Metsähallitus toimittaa merkittävän osan Pohjois-Suomen metsäteollisuuden puusta. Autokuljetukset ovat siirtyneet vauhdilla isompiin kuorma-autoihin.

Kaikkiaan Metsähallituksen puuta ajaa Suomessa noin 150 kuorma-autoa. Niistä yksikään ei ole enää 60-tonninen eikä 64-tonnisiakaan ole kuin 16.

Tällä hetkellä kuorma-autojen suurin sallittu paino Suomen tieliikenteessä on 76 tonnia ja näitä Metsähallituksen urakoitsijoilla on 52. Loput 84 ovat 68-tonnisia.

Pyhäjärven mukaan urakoitsijat siirtyvät raskaampaan kalustoon sitä mukaa kuin sopimuksia uusitaan. ”Normaalisti teemme nelivuotisia sopimuksia ja siitä määräytyy myös urakoitsijoiden investointien tahti: ne pyritään maksamaan takaisin tuon neljän vuoden aikana”, Pyhäjärvi sanoo.

Isojen autojen on pelätty heikentävän liikenneturvallisuutta. Kokemusten mukaan näin ei kuitenkaan käy: ohitukset eivät vaarannu havaittavasti ja toisaalta tiellä liikkuvien kuorma-autojen määrä vähenee.

Suurien autojen epäillään myös rasittavan teitä liikaa. Toisaalta niiden akselipainot ja paino pinta-alayksikköä kohti ovat kuitenkin samaa luokkaa kuin tavallistenkin kuorma-autojen, mikä johtuu suuremmasta akselimäärästä sekä paripyöristä.


Aiemmin forest.fi:ssä: Maanteille on tulossa jopa 90 tonnin kuorma-autoja

Aiemmin forest.fi:ssä: Verkkaan, mutta paljon: puu kulkee junalla


 

Kirjoita kommentti