Luontotoimijat mukaan aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toteuttamiseen

Suomi hyväksyi vuonna 2013 Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Museovirasto vastaa sopimuksen toimeenpanosta, jota Suomessa toteutetaan verkostotoimintana ja jossa korostetaan yhteisöjen ja sidosryhmien osallisuutta. Keskeisessä roolissa tässä työssä ovat monialaisista toimijaverkostoista kootut aineettoman kulttuuriperinnön ringit. Nyt on perustettu luontorinki, joka vie sopimuksen toimeenpanoa eteenpäin omalla toimialallaan.

Sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista Suomessa. Elävä kulttuuriperintö voi olla mm. luontoon liittyviä tietoja, taitoja ja käytäntöjä, käsityötaitoja, suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä tai rituaaleja ja juhlamenoja. Sopimuksen henki edellyttää, että yhteisöillä on keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä.

Monialaisista toimijaverkostoista kootut aineettoman kulttuuriperinnön ringit ovat keskeisessä roolissa kansallisen toimeenpanon toteutuksessa. Viime vuonna perustettiin käsityöalaan liittyvä rinki. Huhtikuun 6. päivä pidetyssä yhteistyökokouksessa perustettiin luontorinki. Läsnä oli edustajia 17 organisaatioista: LUSTO Suomen Metsämuseo, Metsähallitus, Suomen Metsäyhdistys ry, Suomen Metsästysmuseo, Luonto-Liitto ry, Suomen Kennelliitto, Suomen Metsästäjäliitto, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Pystykorvajärjestö ry, Keski-Suomen ELY-keskus, Tapio oy, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry, Suomen maatalousmuseo Sarka, Maatiainen ry, Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry, Suomen Partiolaiset ry- sekä Museovirasto. Myös muut luontoalan toimijat ovat tervetulleita ringin toimintaan.

Luontorinki vie Unescon sopimuksen toimeenpanoa eteenpäin omalla toimialallaan. Se toimii koordinoivana elimenä ja solmukohtana, joissa alan perinteen harjoittamisesta, siirtämisestä, koulutuksesta, tutkimuksesta, dokumentoinnista ja tallentamisesta vastaavat toimijat voivat kohdata. Rinki voi mm. herätellä aiheesta keskustelua, järjestää seminaareja ja tapahtumia sekä luoda uusia kumppanuuksia ja hankkeita.

Ringin kautta voidaan myös levittää tietoa helmikuussa 2016 avatusta Elävän perinnön wikiluettelosta, johon yhteisöjen ja ryhmien toivotaan kirjoittavan elävästä perinnöstään. Ensimmäisinä luontoon liittyvinä esimerkkeinä wikissä ovat jokamiehenoikeudet ja suomalainen metsäsuhde.

Luontoon liittyvät elävät perinteet voivat olla esimerkiksi tietoja, taitoja, tottumuksia ja uskomuksia, jotka kumpuavat suhteesta ympäröivään luontoon. Maantieteellinen sijainti, ilmasto ja suhteemme niihin muokkaavat ja luovat kulttuurissamme eläviä perinteitä monella tavalla. Näitä voivat olla esimerkiksi perinteinen tieto ympäristöstä, paikallisesta kasvistosta ja eläimistöstä sekä kaikki se toiminta, jota luonnossa teemme. Elävän perinnön rinkejä tullaan perustamaan lisää myös muille aineettoman kulttuuriperinnön aloille.

Lisätietoja: 

Kirjoita kommentti