Maailman metsäkongressi nosti metsien käytön esiin ratkaisuna

Maailman suurin metsäalan tapahtuma, maailman metsäkongressi järjestettiin Koreassa toukokuun alussa. Tapahtumaan osallistui järjestäjien arvion mukaan noin 15 000 osallistujaa 141 maasta. Kongressin kärkinä olivat odotetusti globaalit haasteet: ilmastonmuutos, biologisen monimuotoisuuden väheneminen, COVID-19-pandemia, elintarviketurva, jatkuva metsäkato, metsäpalot ja metsien tilan heikkeneminen

Metsien kestävän käytön tuottamat ratkaisut ovat löytäneet entistä vahvemmin tiensä kansainväliseen metsäympäristökeskusteluun. Kestävä puun käyttö tarvitsee selkeän tarinan, joka osoittaa, että sillä on voimakas rooli yhteiskunnan vihreässä elpymisessä. Tarinan kertojan rooli on metsäalalla. Metsäala voi auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten kestävä metsien käyttö auttaa esimerkiksi torjumaan ilmastonmuutosta. Se myös vähentää metsien laitonta hävittämistä.

Kongressin eräänä lopputuotteena julkistetussa ministerijulkilausumassa metsien käyttö on esillä ratkaisuna. Ministerit noteeraavat niin puun kestävän tuotannon kuin kulutuksenkin roolin metsien suojelussa ja ilmastonsuojelussa. Kestävästi tuotettu puu tarjoaa ratkaisuja useissa arvoketjuissa, niin rakentamisessa, huonekaluissa, pakkauksissa, uusiutuvassa energiassa, biomateriaaleissa kuin biokemikaaleissakin.

Kaksi merkittävää raporttia julkistettiin kongressissa. Arvostetussa State of the World’s Forests -julkaisussa esitetään kolme polkua kestävään jälleenrakennukseen: metsien suojelun ja restoraation lisäksi metsien kestävä käyttö tarjoaa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.

Julkaisua tukevassa videossa Suomi noteerataan positiivisena pohjoisena kestävän metsien käytön tarjoamien ratkaisujen esimerkkinä. Videotiedote meni uutistoimistoihin ja TV-kanaville kaikkialle maailmaan YK:n globaalissa jakelussa. Metsäyhdistys tuotti sen Suomi-osuuden yhdessä FAO:n kanssa. Julkaisua käyttävät referenssinä niin kansainväliset päättäjät kuin kansainvälinen mediakin.

Myös uusin globaali metsävarojen arviointiraportti Forest Resource Assessment FRA julkistettiin. Sen pääviesti oli, että metsäkato jatkuu hälyttävänä, mutta se on hidastunut viime vuosina.

Globaalien uutiskanavien, kuten Euronews, Deutsche Welle, France24 jne., pyörittämä, Suomen Metsäyhdistyksen FAO:n kanssa tuottama Kansainvälisen metsien päivän spotti pyöri kongressissa tiuhaan. Suomi-videot olivat kongressin vahvinta viestintää biotaloudesta, ne olivat esillä useassa paikassa.

Kongressia edeltäneessä työpajassa perehdytettiin sosiaalisen median osaajia ympäri maailmaa kongressin sisältöihin. Lähes neljäkymmentä sosiaalisen median osaajaa ruokkivat kongressin virallisia tilejä Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa ja erilaisissa blogeissa. Kongressista twiitattiin yli 10 000 kertaa ja twiitit tavoittivat noin 36 miljoonaa käyttäjää. Metsäyhdistys oli työpajan kumppani.

FAO:n metsäviestintäverkostot toteuttivat kongressin pääohjelman viestintäsession metsien kestävän käytön tuottamista ratkaisuista viestimisessä. Ponnistelu kannatti: kasvava viestinnän ja metsäalan viestintäosaamisen vahvistamisen tarve noteerattiin ensimmäistä kertaa kongressin lopputulemissa.

Kongressin lopputulemat tarjoavat syötteitä poliittisiin prosesseihin kuten YK:n biodiversiteettisopimukseen (CBD) ja YK:n ilmastopaneeliin (UNFCCC). Yksi kongressin voimakkaimmista viesteistä oli kiertobiotalouden ja ilmastoneutraaliuden edistäminen. Terveitä, tuottavia metsiä on myös ylläpidettävä tulevien pandemioiden riskin vähentämiseksi ja ihmisten fyysisen ja henkisen terveyden edistämiseksi. Metsät, metsätalous ja metsien parissa työskentelevät sidosryhmät tarjoavat merkittäviä luontoon perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutokseen, biologisen monimuotoisuuden häviämiseen, maan kunnon huononemiseen, nälänhätään ja köyhyyteen. Meidän kaikkien on kuitenkin toimittava nyt – aikaa ei ole hukattavana.

Kirjoita kommentti