Materiaalit

Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvitys

Erilaisia metsäsuhteita kuvaamaan luodut eläinhahmot

Kantar TNS selvitti suomalaisten metsään liittyviä tunnetiloja ja niihin liittyviä tarpeita vuonna 2018. Vastaavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty koko väestöä edustavalla tavalla. Suomalainen metsäsuhde on koko metsäkulttuurin kattava ilmiö, joka lähtee ajatuksesta, että jokaisella on suhde ympäristöönsä. Suomessa metsät muodostavat pitkälti sen elementin, johon ihmiset luovat ympäristösuhteensa. Metsäsuhteita haluttiin tarkastella myös tunnetilojen kautta, koska metsäsuhteisiin vaikuttavat arvojen, käsitysten, uskomusten, tietojen ja kokemusten lisäksi myös tunteet. Selvitys oli osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Suomen Metsäyhdistyksen ja Suomen Metsämuseo Luston toteuttamaa Kestävästi metsäsuhteessa hanketta.

Kategoria: