Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 10

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kurssilla 10 vuonna 2000 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

Sisällys
Jari Vilén: Esipuhe
Heikki Juslin: Tervetuloa: Metsien monet hyödyt
Olli-Pekka Heinonen: Päättäjien 10. Metsäakatemian avaus: Metsäklusteri ja tietoyhteiskunta
Juha Rantanen: Globaali metsäteollisuus
KLUSTEREIDEN RAJAPINTA RATKAISEE
Pekka Ylä-Anttila: Tulevaisuusskenaario metsäklusterin marssisuunnalle
Hannu Toivonen: Kemianteollisuus metsäklusterissa
Sampo Antti: Tavoitteena häiriötön paperinvalmistus
Helena Soimakallio: Energiaklusteri Suomessa
Pertti Laine ja Jyrki Luukkanen: Vuoropuhelu: Miten katetaan metsäteollisuuden energiantarve tulevaisuudessa?
Matti Sihvonen: ”Puu Eurooppa” – kehitystrendit ja niihin vastaaminen
Antero Lepojärvi: Lapin mekaanisen puunjalostuksen kehittämisohjelma 2000-2006
Antero Ikäheimo: Lappset – Lapin puuta maailmalle
Heikki Tuomi-Nikula ja Pentti Roiko-Jokela: Puuvisioista toimintaan
METSÄPOLITIIKAN ANKKURIT
Kaisa Pirkola: Kansainvälisen metsäpolitiikan painopisteet
Jari Liski: Hiilitalouden hallinta – uusi tavoite metsien käsittelylle
Jari Parviainen: Metsämarssi maailmalle – millaisin eväin metsätalous taivaltaa
Heikki Pajuoja: Kansallisen metsäohjelman tavoitteet
Lassi Heininen: Pohjois-Suomi globalisoituvassa maailmassa
Esko Lotvonen: Lappi – Suomen pohjoisin maakunta
Bo Lindroos: Metsät osana EU:n pohjoista ulottuvuutta
METSIEN HOITO JASUOJELU
Jouko Mattanen: Kuuden miljoonan motin savotta
Jukka Ylimartimo & Markku Mehtätalo: Metsäsuunnittelulla pontta Lapin yksityismetsätalouteen
Pekka Kuoksa: Metsätalousyrittäjyys ja maaseudun tulevaisuus
Jarkko Saarinen: Luonto- ja elämysmatkailu – metsätalouden kilpailija vai kumppani?
Jan Heino: Monipuolisia luontoelämyksiä tarjolla!
Timo Helle: Monimuotoisuus on turvattava
Jan Heino: Konstit on monet – riittääkö?
Kurssilla keskusteltua: Valmiudet Essu-painin toiseen erään
Kurssin päätöskeskustelu: Tarinoilla tulevaisuuteen, unelmista uskallusta

Julkaisuaika
2000
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
72 s.
Tekija
Eeva Hellström ja Essi Ojala