Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 15

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kurssilla 15 vuonna 2003 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

Sisällys
Antti Blåfield: Esipuhe
Heikki Juslin: Tervetuloa: Vastuullisuus kehityksen ytimessä
Pentti Hakkarainen: Kestääkö talous – lähiajan talousnäkymiä
Björn Stigson: Kestävän kehityksen ja globalisaation taloudellinen merkitys
METSÄPOLITIIKKA RIIOSTA RIISTAVEDELLE
Anna-Leena Simula: Metsätalouden ja metsäsektorin maailmanlaajuiset haasteet lähitulevaisuudessa
Jyrki Ollila: Euroopan metsät ja metsäkysymykset
Jouni Suoheimo: Kansallinen metsäohjelma 2010:n haasteet
Ritva Toivonen: Metsätalous paikallisena elinkeinona
Olavi Nieminen: Metsät aluepolitiikassa
Antti Mykkänen: Pohjois-Savon metsämaakunta
Päivän päätöskeskustelu: Metsään perustuva alueellinen hyvinvointi – nupusta kukkaan
AHKERUUS JA OSAAMINEN – METSÄKLUSTERIN A JA O
Pertti Laine: Metsäteollisuus globaalina toimialana
Risto Hautamäki: Ensiluokkaisilla kudoksilla laadukasta paperia
Erkki Nieminen: Globaalia painoalaa palvellen
Kauko Yläsaari: Puutuoteteollisuus suuntaa järjestelmärakenteisiin
Vesa Okkonen: Parkettiasennusliikkeestä lattianvalmistajien eliittiin
Lutz Reinhardt: Puu taipuu ja soi
Päivän päätöskeskustelu: Yrittäjän usko, toivo ja rakkaus
HELLÄÄ HOITOA JA SULAVAA SUOJELUA
Antti Sahi: Moniarvoinen metsänomistajakunta metsätalouden kulma- ja koetinkivenä
Markku Melkko: Puunhankinnan palapeli – miten osista kootaan saumaton kokonaisuus
Tuomo Moilanen: Ihminen ja teknologia korjuuketjussa
Risto Helle: Metsänhoidon ja suunnittelun lyhyt oppimäärä
Kari Pelkonen: Moniulotteiset tavoitteet ja tarpeet valtion metsissä – kohtaamiset ja kolahtelut kautta aikain
Jouko Kostamo: ”Metso” nousi siivilleen – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen käytännössä
Sini Harkki: Riittääkö tuuli Metson siipien alla?
Seppo Jauhiainen: Mielenvirkistystä metsäpolulta
Minna Koskinen: Pajua vai pajunköyttä
INNOVAATION ITUJA
Markku Aho, Markku Auer ja Jakob Donner-Amnell: Vuoropuhelu: Metsäalan muutostekijät
Anssi Niskanen: Trendit ja signaalit tulevaisuudesta
Kurssin päätöskeskustelu: Tulevaisuuden tekijät

Julkaisuaika
2003
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
72 s.
Tekija
Essi Yli-Ruka ja Eeva Hellström