Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 17

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kurssilla 17 vuonna 2004 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

Sisällys
Heikki Juslin: Tervetuloa Metsäakatemiaan – Kestävän kehityksen markkinalähtöiset mekanismit
Matti Purasjoki: Kurssilaisen esipuhe – Metsäasioiden kertausharjoitukset Pohjanmaalla
Hannes Manninen: Päättäjien Metsäakatemian avaus – Metsätaloudella on suuri merkitys alueiden kehittämisessä
Tomi Tuomasjukka: Metsät kestävän kehityksen edistäjänä
Pekka Kauppi: Puheesta poimittua -Metsäpuutarha
Tomas Landers: Metsäkysymykset EU:n ulko- ja sisäpolitiikassa
Matti Pietarinen: Suomen kilpailukyky ja metsäsektorin merkitys
Pertti Laine: Puheesta poimittua -Euroopan kirittävä maailmanmarkkinoilla
Jukka Kilpeläinen: Puheesta poimittua – Menestystarina nimeltä metsäklusteri
Jyrki Tiainen: Kuka istuu suomalaisella tuolilla?
Jouni Koiso-Kanttila: Puheesta poimittua – Malleja toimivaan puurakentamiseen löytyy
Pekka Ripatti: Yksityismetsänomistajat paljon vartijoina
Jorma Vierula: Puheesta poimittua – Yllättäviä ratkaisuja
Juhani Hakkarainen: Metsäenergian rooli ja kasvunäkymät Suomen energiahuollossa
Paula Horne: Uudet tuulet suojelupolitiikassa
Lotta Ruokanen: Puheesta poimittua – Aktiivista vesiensuojelupolitiikkaa
Eeva Hellström ja Anssi Niskanen: Metsäakatemian tulevaisuustyöpajan yhteenveto – Metsäalan muutostekijät ja tulevaisuuskuvat

Julkaisuaika
2004
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
32 s.
Tekija
Katja Turunen ja Eeva Hellström