Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 2

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemian kurssilla 2 vuonna 1997 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

SISÄLLYS
• Dan Asplund: Uutta energiaa puusta
• David A. Harcharik: FAO:n tehtävä maailman metsien kestävyyden turvaamisessa
• Jan Heino: Suomen metsästrategian valmistelu: kansallisista kysymyksistä EU:hun
• Kalevi Hemilä: Kehittyvän metsäpolitiikan tavoitteet
• Minna Jokela: Kuka kestävyyden tavoitteenasettelua ohjaa?
• Heikki Juslin: Metsäteollisuuden muuttuvat maailmanmarkkinat ja sertifiointi
• Matti Korhonen: Metsäteollisuus rahaliitossa
• Kari Mielikäinen: Mitä Metlan mittaukset kertovat metsien kasvusta?
• Juho Pennanen: Metsämyytit ja vastaväitteet –vuoropuhelu: "Nykyinen metsien käsittely jäljittelee metsien luontaista kehitystä"
• Juho Pennanen, Olli Saastamoinen & Eila Valtanen: Uudet metsänhoitosuositukset ja rappeutuva metsänhoitokulttuuri heikentävät puuntuotannon kestävyyttä ja kannattavuutta
• Juho Pennanen, Olli Saastamoinen & Eila Valtanen: Kansalaisten ja metsään liittyvien arvojen ja virallisen metsäpolitiikan välillä vallitsee ammottava kuilu
• Juho Pennanen, Olli Saastamoinen & Eila Valtanen : Metsään perustuva työllisyys ja maaseudun hyvinvointi edellyttävät puun käytön lisäämistä
• Pekka Peura: Oksaton ja mutkaton puuteollisuus: jalostusasteen nostaminen ja verkostoituminen
• Eljas Pohtila: Päreistä prosessoriin ja benecoliin – kestävyyden tavoittelu ennen ja nyt
• Aarne Reunala: Tervetuloa
• Heikki Seppälä: Hakkuuohjelmat ja puuntuotannon kestävyys
• Risto Seppälä: Kommentteja Heikki Urmaksen teollistamisohjelmaan
• Pertti Sorsa: Esipuhe
• Pertti Suhonen: Median rooli metsäpelissä
• Heikki Toivonen: Metsien luonnonarvojen inventointi
• Eino Tunkelo: Metsäklusterin teknologiset kilpailutekijät
• Olli Turunen: Vanhojen metsien inventointi ja suojelu
• Timo Vuorisalo: Ympäristön muutokset – metsää vastaan vai metsän puolesta
• Metsään perustuva työllisyys ja maaseudun hyvinvointi edellyttävät puun käytön lisäämistä
• Metsäakatemian keskustelujen ja ryhmätöiden satoa

Julkaisuaika
1997
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
60 sivua
Tekija
Eeva Hellström