Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 3

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemian kurssilla 3 vuonna 1997 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

SISÄLLYS
• Mikael Aminoff: Länsi-Uudenmaan metsäreviiri: metsänhoitoa ja hankintapalvelua
• Pentti Hakkila: Ensiharvennusten ongelma on ratkaistavissa
• Kalevi Hemilä: Päättäjien 3. Metsäakatemian avaus
• Kalevi Hemilä: Päätöspuheenvuoro Päättäjien Metsäakatemian lounaalla
• Pentti Hyttinen: Suomalainen metsätalous kansainvälisessä vertailussa
• Rainer Häggblom: Metsäteollisuustuotteiden maailmanmarkkinoiden kehitystrendit
• Harri Hänninen: Puun käyttö lisääntyy – saadaanko puu markkinoille
• Juhani Karvonen: Suomen metsätalouden uudistamiseen vaikuttavat suunnitelmat, sopimukset ja päätökset ja niiden seuranta 1990-luvulla
• Jyrki Kettunen: Suomen metsäklusterin seuraavat 15 vuotta
• Ilmo Kolehmainen: Entistä enemmän entistä vähemmällä
• Antti Koskimäki: Kestävän metsätalouden avaimet
• Eeva Kuuluvainen: Kaupunkilaiset ja metsä – vuorovaikutteinen suunnittelu
• Paavo Löppönen: Suomi muuttuvassa maailmassa
• Marjatta Malmipohja: Suomalainen metsäteollisuus ja -klusteri rakennemuutoksessa
• Pirkko Oittinen: Paperin käytön murros
• Paavo Okko: Esipuhe: Suomen arvokkaat metsät
• Pekka Patosaari: Kansainvälisen metsäpolitiikan kehityslinjat
• Kåre Pihlström: Fiskars-yhtiön metsät – ennen ja nyt
• Anatoly Pisarenko: Venäjä kohti kestävää metsätaloutta
• Anne Raunio: Natura 2000 metsien suojelun välineenä
• Aarne Reunala: Tervetuloa
• Torsti Salonen: Metsäteollisuuden historia Lohjalla
• Keijo Savola: Metsiensuojelun muuttuvat tavoitteet
• Heikki Seppälä: Hakkuuohjelmat, puuntuotannon kestävyys ja hiilibudjetti
• Thomas Wallgren: Metsäsektorin globalisaation ekososiaaliset vaikutukset
• Hannu Valtanen: Metsäsertifiointi Suomessa
• Karen Wik-Portin: Metsätalouden alueellinen tavoiteohjelma
• Energiapaneeli: Suomen energiaratkaisut metsäsektorin haasteena
• Matkalla uuteen maailmaan

Julkaisuaika
1997
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
72 sivua
Tekija
Eeva Hellström ja Heikki Hamunen