Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 4

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kurssilla 4 vuonna 1997 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

SISÄLLYS
• Erkki Hallman: Alue-ekologinen suunnittelu
• Veikko Halonen: Uusia työpaikkoja, mistä kiikastaa?
• Raimo Heikkilä: Luonnonsuojelualueet monimuotoisuuden säilyttäjinä
• Jaakko Heininen: Tulevaisuuden metsäteollisuusinvestoinnit Venäjällä, Baltiassa ja Aasiassa
• Eeva Hellström: Kulttuurit metsäsektorin strategisena kysymyksenä
• Hannes Kemppainen: Metsät Kainuun kehittämisohjelmassa
• Juhani Kokkonen: Metsätalouden suunnittelujärjestelmät
• Pauli Kytönen: Metsäklusteri tehtaalla
• Pertti Laine: Suomen kansainvälistyvä metsäteollisuus ja -klusteri
• Kari Mielikäinen: Nuoren metsän kestävä käsittely
• Anita Mikkonen: Metsäiset luonnontuotteet
• Martti Mäenpää: Esipuhe: Metsäklusterille kilpailukykyä
• Juha Niemelä: Miten suomalainen kuitu kohtaa asiakkaan
• Jukka-Pekka Ranta: Puukulttuuri ja tuotekehitys
• Aarne Reunala: Tervetuloa
• Pekka Ripatti: Metsänomistuksen muutokset ja puun tarjonta
• Tommi Ruha: Metsäklusteri metsässä
• Virpi Sahi: Metsäsektorin vastuu paikalliskulttuureista
• Raimo Sailas: Päättäjien 4. Metsäakatemian avaus
• Ashley Selby, Pertti Elovirta & Leena Petäjistö: Metsäsektorin työllisyys Suomessa ja Euroopassa
• Birgitta Stenius-Mladenov: Suomen metsäsektori ja kansainvälisen ympäristöpolitiikan haasteet
• Ilpo Tikkanen: Suomen metsät ja Eurooppalainen metsäpolitiikka
• Jorma Tolonen: Kainuun metsävarat ja puuvirrat
• Pentti Tuovinen: Tärkeät elinympäristöt
• Eila Valtanen: Kainuun metsäkeskus
• Sakari Virtanen: Metsän merkitys Kainuulle – historiaa ja nykypäivää
• Heikki Väisänen & Vesa Väisänen: Metsäpalveluyrittäjät Suomen metsätaloudessa
• Kurssilla keskusteltua: Suomi-riski – metsässä vai tehtaalla?
• Luonnonsuojelustrategiat -keskustelu
• Päätöskeskustelu

Julkaisuaika
1997
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
72 sivua
Tekija
Eeva Hellström ja Heikki Hamunen