Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 5

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kurssilla 5 vuonna 1998 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

SISÄLLYS
• Krister Ahlström: Suomalaisesta metsäklusterista euroklusteriin
• Aulikki Alanen: Metsien suojelun strategiat Etelä-Suomessa
• Neil Byron: Palavat metsäkysymykset Kaakkois-Aasiassa – taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöhaasteet
• Erkki J. Eilavaara: Osaamisverkostoilla tavoitteista käytäntöön
• Heikki Granholm: Suomen metsät ja metsäsopimus ilmastopolitiikan pyörteissä
• Jyrki Haikonen: Maailma kasvaa yhteen – tie kansainvälistymisestä globaalistumiseen
• Juha Helminen: Luonnonsuojeluohjelmien toteutus ja maankäyttö ranta-alueilla
• Pentti Hyttinen: Puun riittävyys ja alueellisen hyvinvoinnin tavoitteet
• Heikki Juslin: Tervetuloa
• Matti Kärkkäinen: Mihin Suomen metsät riittävät
• Pertti Manninen: Metsäteollisuus norpan vesillä – Varkauden teollisuuden ja alueen yhdyskuntien vaikutukset Haukiveden tilaan
• Kari Mielikäinen: Hyvä metsänhoito: kampanjalla käytäntöön
• Kauko Parviainen: Tuontipuu ja ensiharvennuspuu
• Kari Pelkonen: Metsähallitus Suomessa ja muualla
• Juhani Pohjolainen: Metsäteollisuus kansainvälisessä työnjaossa
• Timo Poranen: Miksi metsäteollisuus globalisoituu – olemmeko liian riippuvaisia Euroopasta?
• Tero Sipilä: Saimaannorppakannan tila ja suojelu
• Timo Summa: Venäjän metsätalouden ja -teollisuuden haaste Suomelle
• Harri Suutari: Tavaralajimenetelmä yleistyy, suomalaiset vahvoilla
• Olli Tammilehto: Metsäsektori globalisoituvan talouden osana – reilua kauppaa vai riistoa?
• Yrjö Tolonen: Teoriasta käytäntöön – tutkimus metsäklusterin apuna
• Petri Vasara: Metsäklusterin tuotannontekijöiden vapautuminen: kauppaa puulla ja päästöillä, sähköllä ja säästöillä
• Hannu Vehviläinen: Etelä-Savo – metsätalousmaakunta
• Ideasta innovaatioksi: lämpökäsitelty puu
• Kurssilla keskusteltua: Metsien suojelussa arvot kohtaavat ja kolahtavat
• Kurssilla keskusteltua: Vieläkö yritykset linkittävät kansallista ja maakuntien hyvinvointia
• Päätöskeskustelu: Kansallisen metsäohjelman visiot, uhkat ja mahdollisuudet

Julkaisuaika
1998
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
72 sivua
Tekija
Eeva Hellström ja Nina Norjama