Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 6

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kurssilla 6 vuonna 1998 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

SISÄLLYS
• Timo Heikka & Jan Kunnas: Vuoropuhelu: Mitä annettavaa suomalaisella metsäsektorilla on maailmalle
• Heikki Juslin: Tervetuloa
• Heimo Karppinen: Metsänomistuksen muutokset ja metsänhoidon motiivit
• Markku Koskinen: Puurakentamisen satakuntalainen visio: Puu-Pori 2000
• Janne Lampolahti: Metsien suojelun tuulet Etelä-Suomessa - tyyntä Naturan jälkeen?
• Markku Lehtonen: Tukista tuplasti, mutta miten?
• Juha Levonen: Harvennushakkuut ja energiapuu puunhankinnan haasteena
• Jagmohan S. Maini: Kansainvälinen metsädialogi: Ongelmat ja edistyminen politiikan prosessissa
• Gerardo Mery: Latinalaisessa Amerikassa on eniten metsää, mutta myös eniten metsäkatoa
• Bruce Michie: Kauppavirroista koottua näkemystä
• Kari Nieminen: Lounais-Suomen alueellinen tavoiteohjelma (1998-2000)
• Kari Nieminen: Metsätaloussuunnitelmasta alueelliseen tavoiteohjelmaan
• Jorma Nummela: Metsänomistajan ja metsänhoitoyhdistyksen yhteiset haasteet
• Timo Nyrönen, Pirkko Selin & Jukka K. Laine: Turve ja ilmastonmuutos
• Yrjö Olkinuora: Mihin metsäteollisuus investoi Suomessa?
• Jyrki Paavola: Satamatoiminta metsäklusterissa
• Matti Palo: Metsät ja metsistä eläminen Suomessa ja maailmalla
• Juhani Perttunen: Esipuhe
• Johanna Pohjola: Metsäsektorin kansantaloudellinen mallintaminen: ilmastopolitiikka ja metsäteollisuuden kilpailukyky
• Antti Rytkönen: Maailma vuonna 2020 – muuttuva metsäklusteri
• Kalle Saarinen: Rauman malli korjausrakentamisessa: Asennekasvatust kruntvallist freijaha
• Heikki Sara: Metsäteollisuuden energia-, raaka-aine- ja ympäristökysymysten yhteensovittaminen
• Pirkko Selin: Ympäristöasiat turvetuotannossa
• Heikki Seppälä: Kioton pöytäkirja ja Suomen metsien hiilinielu
• Panu Tikka: Case: Lännen Laboratoriot. Osaamisverkostot teollisuuden tukijalkana
• Erkki Virolainen: Ennallistaminen metsien suojelustrategiana
• Erkki Virtanen: Päättäjien 6. Metsäakatemian avaus
• Kurssilla keskusteltua: Asiakasajattelulla askelta edelle
• Kurssilla keskusteltua: Etelä-Suomen tarpeet haastavat suojelun nykyrakenteet
• Kurssilla keskusteltua Metsänhoidossa ei saa tapahtua notkahduksia
• Kurssilla keskusteltua: Puun mekaanisen jalostamisen kehittäminen on monissa käsissä

Julkaisuaika
1998
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
72 sivua
Tekija
Eeva Hellström ja Nina Norjama