Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 7

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kurssilla 7 vuonna 1999 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

SISÄLLYS
– Heikki Juslin: Tervetuloa: Kelpaako Suomi metsänhoidon mallimaaksi?
– Kalevi Hemilä: Päättäjien 7. Metsäakatemian avaus
– Jaakko Pöyry: Metsäklusterit Euroopassa
– Timo Poranen: Metsäteollisuuspolitiikan ensiaskeleet EU:ssa
– Juhani Numminen: Metsäteollisuus ja globaalit rahoitusmarkkinat
– Pertti Soikkanen: Teknologia, asiakkaat ja kilpailutekijät – paperikonevalmistus vuonna 2020
– Harri Kivirinta: Laatu ja logistiikka vievät kuidun asiakkaalle
– Ulla-Maija Kovanen: Paperi palaa tuotantoon ja lopulta luontoon
– Arto Lepistö: Äänekoski – paperitehtaan varasta monipuoliseksi kaupungiksi
– Kurssilla keskusteltua: Metsäteollisuus keskittyy – mitä jää suomalaisiin käsiin?
– Olavi Luukkanen: Metsätalouden monimuotoisuus maailmalla
– Erkki Valkola: Kentältä katsottua – metsänomistajan ajatuksia
– Ilmo Kolehmainen: Metsätaloudessakin suoraan perille
– Kaarlo Kytökorpi: Keski-Suomen metsänhoitohaasteet
– Pekka Kauranen: Puukauppa murroksessa: ensiharvennuksesta uudistamiseen
– Pekka Laurila: Hakkuutähdehakkeen tuotanto osana metsätaloutta
– Eero Mykkänen: Bioenergia lämmöntuotannossa
– Jari Alahuhtala: Metsäkonevalmistuksen menestystekijät huomisen puunkorjuussa
– Kurssilla keskusteltua: Puuhuolto huolestuttaa
– Erja Fagerlund: Metsät ja ympäristöpolitiikka EU:ssa – mitä Naturan jälkeen?
– Lea Jylhä & Anju Asunta: Vuoropuhelu: Metsäsertifioinnin vaihtoehdot ja vastakkainasettelut
– Päivi Halinen: Luonnonarvojen monimuotoinen suojelu Keski-Suomen yksityismailla
– Raimo Itkonen: Luonnonarvojen monimuotoinen suojelu Länsi-Suomen valtionmailla
– Jukka Taipale: Vapaaehtoinen ympäristönsuojelu myötätuulessa Keski-Suomessa
– Ilpo Kuronen: Visio: Etelä-Suomen metsiensuojelu vuonna 2010
– Kurssilla keskusteltua: Ympäristökeskustelun kulttuurikitka
– Pekka Peura: Puusta rakentaminen – Strategianäkökulma toimialan kehittämiseen
– Jukka-Pekka Markkanen: Verkostoveturi – globaali paikallisesti
– Kurssilla keskusteltua: Puulla jalostettuun tulevaisuuteen
– Kaisa-Leena Lintilä: Metsät osana EU:n alue- ja maaseutupolitiikkaa
– Heikki Kolari: Metsäopetuksen näkökulma metsätyön tulevaisuuteen ja maaseudun kehitykseen
– Kurssilla keskusteltua: Metsät maaseudun kehittämisessä
– Risto Seppälä & Eeva Hellström: Kurssin päätöskeskustelun yhteenveto: Metsäklusterin strategiavaihtoehdot

Julkaisuaika
1999
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
72 s.
Tekija
Eeva Hellström ja Elina Puonti