Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 8

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kurssilla 8 vuonna 1999 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

Sisällys
Risto Ihamuotila: Esipuhe: Suomi, tulevaisuudenkin metsävaltio
Heikki Juslin: Tervetuloa: Oikeus metsien talouskäyttöön
Satu Hassi: Päättäjien 8:n Metsäakatemian avaus
Raimo Alén: Tervaisen perinteen jäljillä – puun kemianteolliset mahdollisuudet
Timo Relander: Suomalainen yhteiskunta murroksessa: Metsäsektorin kehityssuuntia
Pekka Kivelä: Metsäsektorin yhteiskuntasuhteet globaalien muutosten virrassa
Petri Vasara: ”Tekijä X” ja metsäteollisuus
Annukka Leppänen-Turkula: Materiaalikilpailu pakkausteollisuudessa
Matti Laitinen: Metsäteollisuus Etelä-Karjalassa
Jouni J. Särkijärvi: Puurakentamisen yhteiskunnalliset pullonkaulat
Mauri Saarelainen: Hirsitalorakentaminen vientituotteena ja tuottajaverkostona
Kurssilla keskusteltua: Laudasta lattiaksi
Kurssilla keskusteltua: Metsäklusteri ja osaaminen kestävänä tuotannontekijänä
Leo Erlund: Ympäristönäkökohtien vaikutus puunkorjuun tehokkuuteen
Pertti Lipponen: Kuinka puu saadaan tehtaalle?
Sakari Virtanen: Metsäviestinnän haaste Karjalan tasavallassa
Jääskeläinen, Ovaskainen & Pölkki: Vuoropuhelu: Metsään piirretty raja: tuontipuu ja metsäyhteistyö rajan yli
Pertti Siilahti: Kansalaisjärjestöjen kestävän metsien käytön ja suojelun ohjelma Karjalan Kannaksella
Kurssilla keskusteltua: Sertifionti
Kurssilla keskusteltua: Tuontipuu – hyvästä vai pahasta
Risto Päivinen: Euroopan rooli globaalilla metsäsektorilla ja Suomen rooli Euroopassa
Reino Uronen: Suomen metsäpolitiikka pitkän linjan kehityskaarena
Jan Heino: Lyhyt metsäpoliittinen katsaus
Kurssilla keskusteltua: KMO:n perusta
Olavi Peltola: Metsänomistuksen yhteiskunnalliset raamit vuosituhannen vaihteessa
Kari Mielikäinen: Metsäsuunnittelu metsien käytön perustana
Pekka Vainikka & Timo Weckroth: Metsänomistajan palveluksessa: metsäkeskus ja metsänhoitoyhdistys
Osanottajien roolipeli: Kuka auttaisi Viiviä?
Kaija Eisto: Metsien suojelu valtion mailla Etelä-Suomessa
Timo Helle & Pekka Karoniemi: Karhut ja kansalaiset – Yhteiselon avaimet
Timo Tanninen: Metsien suojelun keinot ja niiden kehittäminen
Tuula Tanska & Eeva-Liisa Kauppi: Rantojen suojelu ja rantarakentaminen
Kurssilla keskusteltua: Luonnonsuojelussa uusia asioita ja asenteita

Julkaisuaika
1999
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
72 s.
Tekija
Eeva Hellström, Elina Puonti ja Teija Jalaskoski