Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 9

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kurssilla 9 vuonna 2000 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

Sisällys
Jouko M. Jaakkola: Esipuhe: Maailman metsät tuhoutuvat
Heikki Juslin: Tervetuloa: Millainen on Suomen tavoiteimago metsämaana
Erkki Virtanen: Päättäjien 9. Metsäakatemian avaus -Elinkeinopolitiikka osana puutuoteteollisuuden edistämistä
Andrea Rosenbaum: Kansainvälinen yhteistyö puun menekin edistämiseksi
Matti Kamppinen: Metsäsektorin tulevaisuuden toimintaympäristö
Esa Konttinen: Kansalaisyhteiskunnan uusi poliittisuus
Heikki Juslin & Juhani Karvonen: Kuluttajat luottavat metsäalaan
Kurssilla keskusteltua: Asenteet muokkaavat mainetta, maine tulevaisuutta
Olavi Luukkanen: Maailman metsien monet kasvot
Anders Portin: Voidaanko kansainvälisellä metsäpolitiikalla estää metsien häviäminen?
Sanna Päiväniemi: Päteekö maaportfolio globaaleilla markkinoilla?
Juhani Reen: Kiinteistöklusterin tulevaisuus
Kari Makkonen: Suomalaisen puuteollisuuden visio 2010
Kurssilla keskusteltua: Globaalit visiot vastaamaan todellisuutta
Juha Nurmi: Metsäluonnon energialähteet – hakkuutähteessäkö voimavara?
Sixten Sunabacka: Puuta prosesseihin ja polttoon
Stig Nickull: Biopolttoaineen käyttö suurvoimalaitoksessa
Sirkka Hautojärvi: Metsät ja metsätuotteet ilmastopolitiikan kohteena
Kurssilla keskusteltua: Öljyn hinta ajaa puusheikin bioenergiaan
Aarne Reunala: Kansallisen metsäohjelman tulevaisuus
Pentti Vuollet: Yksityismetsänomistaja kansallisen metsäohjelman 2010 toteuttajana
Jorma Vierula: Neuvontaorganisaatiot muuttuvan metsätalouselinkeinon edistäjinä
Matti Peltola: Metsäkoneyrittämisen tulevaisuus
Jyrki Kangas: Alue-ekologinen ote
Osanottajien roolipeli: Viivin visainen ratkaisu
Pekka Hovila: Metsäsuunnitelma metsien hoidon ja käytön apuvälineenä
Kaija Eisto: Etelä-Suomen metsien suojelu
Hannu Tuomisto: Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsiensuojelussa puutteita
Kurssilla keskusteltua: Suomalainen tarina eläväksi

Julkaisuaika
2000
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
72 s.
Tekija
Eeva Hellström, Teija Jalaskoski ja Essi Ojala