Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian vuosijulkaisu 2008

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kursseilla 24 ja 25 vuonna 2008 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

Sisällys
Matti Rautiola: Kurssilaisen esipuhe – Osaaminen ja soveltamisen taito ovat parhaita suomalaisia kilpailuetuja
Juha Hakkarainen: Terveteulo Metsäakatemiaan – Muutos on suuri mahdollisuus
MAAILMAN METSÄT PUNTARISSA
Kimmo Tiilikainen: Päättäjien 24. Metsäakatemian avajaispuhe – Metsä on tärkeä luonnonvara
Taina Veltheim: Puheesta poimittua: Kansainväliset vaikutteet ja Suomen metsäpolitiikka
Vesa Kaarakka: Maailman metsät – kestävän kehityksen haasteita ja ratkaisuja
Kalevi Kyyrönen: Venäjä metsänaapurina
ILMASTO- JA ENERGIAHAASTEET – METSÄALAN RATKAISUJA
Elina Vapaavuori: Metsät ja ilmastonmuutos
Stefan Sundman: Puheesta poimittua: EU:n energia- ja ilmastopaketti ja metsäteollisuus
Satu Helynen: Metsäenergian mahdollisuudet tulevaisuudessa
INNOVATIIVISUUDEN AVULLA EDELLÄKÄVIJÄKSI
Jorma Turunen: Metsäklusterin osaamisen hyödyntäminen
Lauri Hetemäki: Puheesta poimittua: Puunjalostuksen näkymät Suomessa
Christine Hagström-Näsi: Suomalainen metsäklusteri 2030 – jotain aivan muuta kuin nyt?
Klaus Niemelä: Pelastaako biojalostamo?
Antti-Matti Siikala: Puusta pitkään – puurakentamisen pitkä jatkumo
KILPAILUKYVYN TILKKUTÄKKI
Tiina Rytilä: Miten metsäsektorin toimintaedellytykset turvataan?
Olli Haltia: Puheesta poimittua: Metsätalousosakeyhtiö on keino lisätä metsäalan kilpailukykyä
Petri Rouvinen: Puheesta poimittua: Globalisaatio hajottaa klusterit
Hannu Kottonen: Puheesta poimittua: Kuluttaja on pehmopaperiteollisuuden keskiössä
Tiina Rytilä ja Elina Antila: Päättäjien 25. Metsäakatemian tulevaisuustyöpajan yhteenveto – On hölmöä olla ennakoimatta
PUUNHANKINNAN SAUMATON KETJU
Yrjö Perälä ja Juha Levonen: Puuhankinnan haasteet – mistä ja miten puuta?
Marja Kokkonen: Puheesta poimittua: Metsäpolitiikalla puu liikkeelle
Tapio Viinikka: Mitä on hyvä metsänhoito?
Arto Sorri: Puheesta poimittua: Tyypillistä metsänomistajaa ei enää ole
Timo Ylänen: Modernin puunkorjuun teknologian kehitys
Kari Palojärvi: Puheesta poimittua: Yrittäjyys puunhankinnassa
METSIEN MONIKÄYTÖN ARVOT
Jukka Ruutiainen: Metso ja vapaaehtoisen suojelun keinot
Matti Nieminen ja Risto Sulkava: Viestinnästä tukea metsien suojeluun
Tiina Rytilä ja Elina Antila: Päättäjien 24. ja 25. Metsäakatemian tulevaisuustyöpajojen yhteenveto – Rahoitus on Metson toteutumisen avainkysymys
Jyrki Kangas: Virkistyskäyttö ja luontomatkailu valtion mailla
Liisa Tyrväinen: Puheesta poimittua: Metsä on terveyden ja hyvinvoinnin lähde

Julkaisuaika
2008
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
72 s.
Tekija
Elina Antila ja Tiina Rytilä
ISBN/ISSN
1797-3341