Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian vuosijulkaisu 2015

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemian kursseilla 38 ja 39 vuonna 2015 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

Sisällys

Hannu Katajamäki: Kurssilaisen esipuhe – Metsän vahvistuva jatkumo
Petri Parvinen: Tervetuloa Metsäakatemiaan – Kasvuyritysten telakoituminen teollisuuteen – Suomen merkittävin kasvun lähde?

METSÄ, BIOTALOUDEN KIVIJALKA
Juha Ojala: Päättäjien 38. Metsäakatemian avaus: Yhteistoimin kohti biotaloutta
Jukka Kantola: Biojalostamo – sellun uusi tulevaisuus
Ilpo Ervasti: Keräyspaperin globaali saatavuus ja käyttö
Mari Pantsar: Hiilineutraali Suomi – utopia vai mahdollisuus?
Jaakko Jokinen: Suomen metsä- ja energiateollisuuden skenaariot 2030
Harri Hänninen ja Tiina Rytilä: Metsäakatemian tulevaisuustyöpajan tuloksia: Metsäalan tutkimuksen painopistealueet
Niklas von Weymarn: Biotuotetehdas – Case Metsä Fibre

METSÄ, HYVINVOINNIN LÄHDE
Atte Moilanen: Suomen metsien suojelu, ekologisten haittojen minimointi ja ekologiset kompensaatiot
Mia Porkkala: Luontomatkailun tulevaisuus Suomessa
Björn Stenmark: Metso – keino vapaaehtoiseen suojeluun
Jarkko Nurmi: Riistanhoito ja metsästys osana metsätaloutta
Mika Ilomäki ja Tuija Soanjärvi: Suunnistus – metsien parhainta monikäyttöä
Anniina Kostilainen: Metsäsertifiointi ja puun alkuperä

PUU LIIKKEELLE MONEEN KÄYTTÖÖN
Teijo Palander: Puuta metsästä tuotantolaitoksille
Jan Slotte: Metsäpolitiikkaa puun myyjän näkökulmasta
Rudi Merz: Puuhuonekalujen valmistus – taidetta vai liiketoimintaa?
Matti Mikkola: Puutuoteteollisuus – jäännettä vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä?

LAATU EDELLÄ MARKKINOILLE
Sami Pakarinen: Rakentamisen markkinanäkymät
Nina Nyman: Mirka Oy – bisneksenä hiominen
Esa Marjakangas: Puheesta poimittua: Kannustalo – Pohjalaista puusepäntaitoa
Petri Wikström: Puheesta poimittua: Swan – purjeveneiden aatelia
Ville Sileäkangas: Puutuotepohjaiset biotuoteinnovaatiot

Julkaisuaika
2015
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
64 sivua
Tekija
Annamari Heikkinen ja Tiina Rytilä
ISBN/ISSN
1797-3341