Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian 51. kurssin tulevaisuustyöpajat

Muutoksen merkkejä ja toivottavia tulevaisuuksia

Osana Metsäakatemian-kurssin sisältöä käytiin kolme tulevaisuustyöpajakeskustelua. Tarkastelun viitekehyksenä olivat uudistuvan kansallisen metsästrategian 2035 visio ja tavoitteet.


Tulevaisuustyöpajan osat

Osa 1, Kirkkonummi, 28.4.2022 Muutoksen merkit

  • Työpajassa tunnistetaan ja priorisoidaan metsien käyttöön liittyviä muutoksen merkkejä

Osa 2, Kuopio, 12.5.2022 Tulevaisuuskuvat

  • Työpajassa luodaan metsien käyttöön liittyviä tulevaisuuskuvia

Osa 3, Kuopio, 13.5.2022 Kurssin päätöskeskustelu