Mediakutsu: Päättäjien Metsäakatemia vierailee 11.5. maailman moderneimmalla sahalla Raumalla

Päättäjien Metsäakatemian 53. kurssi tuo ensi viikolla noin 35 päättäjää ja vaikuttajaa yhteiskunnan eri sektoreilta Lounais-Suomeen. Median edustajat ovat tervetulleita Metsä Groupin uudelle mäntysahalle Raumalle torstaina 11. toukokuuta 2023 klo 8.45 (ilmoittautumisohjeet alla). Vierailu on osa Päättäjien Metsäakatemian ohjelmaa.

Vierailulla tutustutaan maailman moderneimpaan sahalaitokseen. Puheenvuorot ja keskustelut valottavat, miten kiertotalous toteutuu metsäteollisuudessa ja millaiset ovat puupohjaiseen biotalouteen perustuvien arvoketjujen tulevaisuuden näkymät. 

Toimittajilla on mahdollisuus haastatella Metsä Groupin isäntiä ja puhujia sekä kurssin osallistujia. Vierailulla on rajattu määrä paikkoja, ja osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Päättäjien Metsäakatemia on Suomen Metsäyhdistyksen järjestämä kutsukurssi ja keskustelufoorumi päättäjille. Kurssiin kuuluvalla maastojaksolla päättäjät tutustuvat metsäpohjaiseen biotalouteen ja metsien kestävään hoitoon ja käyttöön Rauman ja Turun seuduilla. ”Metsäkohteilla ja vierailuilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin metsän käyttömuotoihin. Perehdymme myös puun matkaan kannolta tehtaalle ja valmiiksi tuotteiksi. Osallistujat näkevät metsäalan toimintaa ja pohtivat ajankohtaisia metsäkysymyksiä yhdessä tieteen, metsäteollisuuden, puunhankinnan ja hallinnon ammattilaisten kanssa”, kertoo Päättäjien Metsäakatemian johtaja Elina Antila.

Vierailun Rauman uudella sahalla järjestävät Suomen Metsäyhdistys ja Metsä Group.

Vierailun ohjelma 11.5.2023 Metsä Groupin Rauman sahalla

8.45 Saapuminen portille (Huom. Tehdasalueelle siirrytään vain Metsäakatemian bussilla. Saapumisohje ohessa.)
9.00 Tervetulosanat ja aamukahvit sellutehtaan auditoriossa
Puheenvuorot:
Maailman modernein saha kiertotalouden moottorina
, vt. sahanjohtaja Ilkka Poikolainen, Metsä Group:
Mikä tekee Rauman sahasta maailman moderneimman? Miten puu hyödynnetään tehtaalla ja millaisia ovat energian ja materiaalien virrat sellu- ja sahalaitoksen välillä? Miten digitalisaation hyödyntäminen lisää tehokkuutta ja tukee kestävää kehitystä?
Kiertotaloudella innovaatiota, lisäarvoa ja ympäristöhyötyjä, Ilmasto- ja kiertotalousjohtaja Maija Pohjakallio, Metsä Group:
Miten siirrymme kohti uudistavaa metsätaloutta ja liiketoimintaa? Miten biokiertotalous ja sen uudet kuviot, kuten puuperäisen hiilidioksidin talteenotto, edistävät vihreää siirtymää?
Keskustelua
10.15 Tutustumiskierros sahalla
11.40 Lounas sellutehtaan auditoriossa 
(Toimittajilla on mahdollisuus haastatella puhujia ja osallistujia lounaan aikana)
12.30 Vierailu päättyy

Huomioitavaa:

Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista perjantaihin 5.5. klo 12 mennessä Eveliina Pokelalle. Paikkoja on rajattu määrä. Ilmoittautuneita pyydetään saapumaan sellutehtaan portille 11.5. klo 8.45 mennessä. Huomaa, että saapuminen tehdasalueelle ja tutustuminen kohteeseen on mahdollista vain Metsäakatemian bussin kyydissä. Tehdasalueella on käytettävä umpinaisia, matala- ja leveäkorkoisia ja tasapohjaisia jalkineita. Saapumisohje liitteenä.

Yhteystiedot:

Päättäjien Metsäakatemia:

  • Johtaja Elina Antila, Suomen Metsäyhdistys, puh. 050 351 2411 (tavattavissa kohteella, yhteydenotot ennen kurssia)
  • Projektipäällikkö Eveliina Pokela, Suomen Metsäyhdistys, puh. 044 5600 006 ja eveliina.pokela@smy.fi (toimittajien ilmoittautumiset vierailulle, käytännön järjestelyt ja yhteydenotot kurssin aikana)

Metsä Group: Viestintäpäällikkö Riikka Kaukosalmi, Metsä Fibre, Rauman sellutehdas & Rauman saha, puh. 040 557 7577 (sahavierailu, Metsä Groupin puheenvuorot)


Päättäjien Metsäakatemia on yhteiskunnallisille päättäjille suunnattu kutsukurssi ja keskustelufoorumi, jota on järjestetty Suomessa vuodesta 1996 alkaen. Metsäakatemian ydinajatuksena on vahvistaa yhteiskunnan edellytyksiä hyödyntää metsien mahdollisuuksia hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Toiminta pyrkii lisäämään suomalaisten vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistamaan vuorovaikutusta ja lisäämään metsällistä tietämystä. Metsäakatemiaan on osallistunut jo yli 1500 vaikuttajaa. Metsäakatemiaa toteuttaa Suomen Metsäyhdistys ja sen toimintaa rahoittavat Suomen Metsäsäätiö ja Maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoa Päättäjien Metsäakatemiasta: www.metsayhdistys.fi/pma

Kirjoita kommentti