Mediakutsu: Suomen Metsäyhdistyksen verkkomatka toimittajille 12.11.

Metsäteollisuus elää murroskautta, jonka avain on sellussa. Tule seuraamaan tutkimuksen ja tuotannon kautta metsään, kuinka globaalit ratkaisut syntyvät.

Suomen Metsäyhdistyksen jokavuotinen, ensisijaisesti median edustajille suunnattu toimittajamatka järjestetään marraskuussa poikkeuksellisesti verkossa. Merkitse matka kalenteriisi 12.11. klo 9–12 ja ilmoittaudu mukaan.

Saat lähetykseen linkin sähköpostitse päivää ennen tapahtumaa. Yleisön on mahdollista esittää kysymyksiä chatissä lähetyksen aikana.

Ilmoittaudu Metsäyhdistyksen verkkomatkalle

Kolmituntisen asiaohjelman aikana vieraillaan muun muassa Tukholmassa Stora Enson innovaatiokeskuksessa. Saksan Leunassa käydään katsomassa UPM:n biokemikaalijalostamon edistymistä ja Raumalla seurataan Metsä Groupin uuden sahan rakentumista.

Metsäalan edustajat ja alaa seuraavat asiantuntijat keskustelevat studiossa uusien ratkaisujen synnystä sekä siitä, millaista metsänhoitoa selluun perustuva tuotanto tarvitsee. Entä mitkä ovat Suomen metsänomistusrakenteen vahvuudet ja heikkoudet?

OHJELMA

9.00 Tervetuloa!

Suomen Metsäyhdistyksen viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta kertoo virtuaalimatkan määränpäistä ja aikataulusta sekä esittelee juontajan, toimittaja Petri Koskisen.

9.10 Innovaatiotyö – mihin puu pystyy ja miksi sitä tutkitaan

Lähetyksen ensimmäinen kymmenminuuttinen insertti vie Stora Enson innovaatiokeskukseen Tukholmaan. Biomaterials-divisioonan Markus Mannström kertoo yhtiön innovaatioista ja siitä, miksi juuri niitä tehdään puusta. Aiheena on myös pohjoismaisten sellutehtaiden erikoistuminen innovaatioiden edistämiseksi.

Paneelissa insertin jälkeen keskustellaan muun muassa siitä, miten innovaatiot ovat kuluttajan kannalta merkityksellisiä. Paneelissa ovat mukana:

 • Lauri Lehtonen, innovaatiojohtaja, Stora Enso, Biomaterials
 • Mika Pantzar, kuluttajatutkimuksen professori, Helsingin yliopisto
 • Samuli Patala, johtamisen ja organisoinnin apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
 • Liisa Välikangas, johtamisen professori, Tanskan Teknillinen Korkeakoulu (DTU),  innovaatioiden johtamisen professori, Hanken Svenska handelshögskolan

9.40 Innovaatioista investointeihin – miten uusista ratkaisuista syntyy tuotantoa

Innovaatioiden skaalaaminen teolliseen mittakaavaan on pitkän kehitystyön ja kokeilun tulosta. Insertissä vieraillaan Lappeenrannassa UPM:n t&k-keskuksessa ja tutustutaan bionaftaan fossiilisten raaka-aineiden korvaajana Raflatacin tarroissa. Virtuaalimatka vie myös Saksaan, jonne UPM rakentaa uutta biokemikaalitehdasta.

Paneelissa uuden teollisuuden merkityksestä ja mahdollisuuksista keskustelevat:

 • Jakob Donner-Amnell, tutkija, Itä-Suomen yliopisto
 • Juuso Konttinen, johtaja, UPM Biochemicals
 • Mika Pantzar, kuluttajatutkimuksen professori, Helsingin yliopisto
 • Samuli Patala, johtamisen ja organisoinnin apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

10.10 Uuden teollisuuden perusta – sellua ja sahatavaraa tarvitaan myös tulevaisuudessa

Moni uusi metsäteollisuuden innovaatio hyödyntää sellua sekä sahojen ja selluntuotannon sivuvirtoja. Insertissä vieraillaan Kemissä ja Raumalla, joissa Metsä Group rakentaa uutta metsäteollisuutta. Raumalla uusi saha ja sellutehdas muodostavat tehokkaan ja fossiilivapaan kokonaisuuden.

Puun mahdollisuuksista materiaalina ja sellun ja sahatavaran roolista tulevaisuudessa keskustelevat paneelissa:

 • Jakob Donner-Amnell, tutkija, Itä-Suomen yliopisto
 • Sari Kuvaja, vastuullisuuspalvelujen johtaja, Third Rock
 • Ismo Nousiainen, toimitusjohtaja, Metsä Fibre
 • Mari Vaattovaara, kaupunkimaantieteen professori, Helsingin yliopisto

10.40 Globaalien ratkaisujen paikallinen perusta – millaista metsänhoitoa tämä kaikki tarvitsee

Erilaiset metsänkäsittelymenetelmät ovat vahvasti esillä suomalaisessa metsäkeskustelussa. Insertissä tutustutaan Metsähallituksen jatkuvan kasvatuksen havaintoalueisiin sekä kuullaan MTK:lta yksityismetsänomistajien valinnoista.

Metsäteollisuuden ja metsätalouden yhtälöstä sekä metsän monikäytöstä muun muassa virkistyksessä keskustelevat:

 • Antti Asikainen, tutkimusylijohtaja, Luonnonvarakeskus
 • Lea Jylhä, metsäasiantuntija, MTK
 • Jussi Kumpula, toimitusjohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy
 • Sari Kuvaja, vastuullisuuspalvelujen johtaja, Third Rock
 • Mikko Lindell, metsänomistaja ja matkailuyrittäjä, Mäkelän Lomatuvat

11.30 Retki monikäyttömetsään

Lopuksi käydään katsomassa Metsähallituksen maastopyöräilijöiden matkassa, miltä monikäyttömetsässä näyttää ja mitä monikäyttö mahdollistaa: puuntuotannon ohella metsissä retkeillään, metsästetään, poimitaan marjoja ja harjoitetaan esimerkiksi poronhoitoa ja matkailua. Metsiin on tulossa myös lisää tuulivoimaloita.

11.40 Yhteenveto ja loppukeskustelu, Suomen Metsäyhdistys

12.00 Lähetys päättyy

 

Lisätietoa: Anna Kauppi, Suomen Metsäyhdistys, anna.kauppi@smy.fi, p. 0400 702 102

Kirjoita kommentti