Metsä kohtasi politiikan Saksan liittopäivillä – Metsäyhdistys mukana

Saksan liittopäivien Reichstag-rakennuksessa keskusteltiin tammikuussa metsäasioista. Kuva: Kai Lintunen|Kuva: Sirpa Kärkkäinen

Saksan metsäala sai tammikuussa houkuteltua valtiopäivätalolle Berliiniin ennätyssuuren metsäasioista kiinnostuneen liittopäiväedustajien joukon. Tilaisuuden järjesti Saksan metsäalan kattojärjestö Deutscher Forstwirtschaftsrat, joka kutsui keskustelijaksi myös Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän päällikön Kai Lintusen.

Metsien käytön ratkaisut tulevaisuuden haasteisiin saadaan näkyviksi proaktiivisella viestinnällä ja vahvojen metsäviestinnän verkostojen tuella, todettiin metsäalan ja liittopäiväedustajien välisessä keskustelussa.

Tilaisuuden avainpuhuja, FAO:n entinen varapääjohtaja ja Valencian yliopiston nykyinen professori Eduardo Rojas Briales sekä Metsäyhdistyksen Kai Lintunen nostivat keskustelun vahvaksi teemaksi eteläisten plantaasien ja pohjoisten metsien vastakkainasettelun. Rojas totesi, että plantaasien ja metsien käytön oikeutuksen vertailusta olisi päästävä eroon. Vertailu heikentää metsien käytön tuottamien ratkaisujen hyödyntämistä tulevaisuuden todellisissa haasteissa.

Metsäkeskustelussa nousi esiin myös metsäviestinnän merkitys. Lintunen muistutti, että metsäalan on osattava nykyistä vahvemmin viestiä ratkaisuista, joita metsien käytön tuottaa.

Hyvästä viestintäyhteistyöstä Rojas mainitsi esimerkkinä Metsäyhdistyksen toiminnan.

”Sosiaaliset verkostot tarjoavat strategisen tilaisuuden parantaa metsien näkyvyyttä”, Rojas totesi saksalaisparlamentaarikoille. ”Metsäviestinnän verkostojen pitkään kokemukseen perustuvaa toimintaa Euroopassa ja koko maailmassa on syytä arvostaa. Maailmanlaajuiset tapahtumat, kuten YK:n kansainvälinen metsäpäivä 21. maaliskuuta, ovat toiminnan tärkeitä välineitä.”

Tilaisuuden teemana oli metsän ja politiikan kohtaaminen, ja sen avulla haluttiin avata kysymystä kestävän metsätalouden roolista ilmaston ja monimuotoisuuden suojelussa. Keskustelussa tuotiin muun muassa esiin puun mahdollisuudet muovin korvaajana sekä Euroopan laajat talousmetsät, jotka hyvin hoidettuina ehkäisevät ilmastonmuutosta.

”Euroopan kestävästi käytetyt metsät tarjoavat tulevaisuuden haasteisiin ratkaisuja. Puunkäytön lisäämisen houkuttelevimpia ja helpoimpia vaihtoehtoja on rakentaminen, mutta puu taipuu niin moneksi, että sille on etsittävä myös muita, kunnianhimoisempia käyttötapoja”, Rojas totesi.

Metsien kestävän käytön rinnalla tilaisuuden osanottajia puhutti myös metsien suojelu,
josta käytävä keskustelu on ympäristöherkässä Saksassa usein intohimoista. Poliitikkoja kiinnostivat myös tammikuisessa keskustelussa sekä kansalliset että kansainväliset ympäristöilmiöt. Saksan metsäalan etujärjestöt näkevät, että maan metsänhoidon osaaminen ja metsäammattilaisten paikallistuntemus on noteerattava paremmin suojelukeskustelussa.

Liittopäivillä käydyssä keskustelussa sivuttiin useasti riittävän suojelun tasoa Saksassa. Keskustelu oli Lintusen mukaan melko yksityiskohtaista, ja aihe jakoi mielipiteitä voimakkaasti. Suomen metsiä ja boreaalisia metsiä yleensä koskevat suojelukampanjat eivät nousseet keskustelussa esille.


Saksan metsätalouden neuvosto – Deutscher Forstwirtschaftsrat


 

Kirjoita kommentti