Metsä opettaa – metsäisen kouluyhteistyön tapahtumat tutustuttavat tuhansia koululaisia metsään eri puolilla Suomea

Tuhannet alakoululaiset tutustuvat metsiin metsäalan järjestämissä suurtapahtumissa elo-syyskuulla. Sen lisäksi järjestetään monia pienempiä metsäretkiä yksittäisille kouluille tai luokille.

Yhteistyö perustuu perusopetuksen opetussuunnitelmaan, joka kannustaa järjestämään opetusta koulun seinien ulkopuolella ja ympäröivän yhteisön asiantuntijuutta hyödyntäen. Retket tukevat muun muassa alakoulun ympäristöopin sisältöjä: luonnonvarojen kestävä käyttö, metsien hyötykäyttö, luonnon monimuotoisuus sekä ilmastonmuutos ja sen hillitseminen. Näitä asioita käsitellään useimmissa kouluissa kuudennella luokalla.

Talousmetsän kierto -teemalla järjestettävä Koululaisten metsäviikko toteutetaan tänä vuonna jo 18. kertaa. Retket järjestetään syyskuun ensimmäisellä viikolla, vuorovuosin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Tänä vuonna retkille pääsee 800 vitos-kutosluokkalaista espoolaiskoululaista. Retket toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi. Metsäyhdistyksen ja Metsäsäätiön lisäksi koululaisten metsäviikon järjestelyissä ja rahoittajina on yli 20 muuta metsä- ja ympäristöalan organisaatiota ja harrastusjärjestöä. Asiantuntijoiden johdolla oppilaat esimerkiksi istuttavat taimia, näkevät hakkuukoneen työssään, etsivät merkkejä metsäluonnon monimuotoisuudesta ja kertaavat hiilen kiertoa metsänäkökulmasta.

Metsäyhdistys järjestää myös metsäoppitunteja yksittäisille kouluille pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Pohjois-Haagan nelosluokat pääsevät metsäoppitunneille Keskuspuistoon. Lisäksi useille ruotsinkielisille kouluille pidetään metsäoppitunteja Brita Maria Renlundin ja Föreningen för Skogskulturin apurahojen mahdollistamana. Kohderyhmänä on koko maan ruotsinkieliset 4-9 luokkalaiset, mutta pääpainotus on pääkaupunkiseudulla, jossa tarve on suurin. Jatkoa saa myös pitkäaikainen yhteistyö Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen kanssa, kun opettajaopiskelijoiden kenttäkurssilla tulevat luokanopettajat saavat tiiviin katsauksen ja valmiin harjoituspaketin perusopetuksen opetussuunnitelman metsäsisältöihin.

Kutoset tutustuvat metsään eri puolilla Suomea

1 200 kuudesluokkalaista ja opettajaa pääsevät metsään UPM:n metsäretkillä Jämsässä, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa ja Raumalla elo-syyskuussa. Metsäyhdistys ja 4H-liitto ovat mukana kolmatta vuotta järjestettävien retkien käytännön toteutuksessa. Talousmetsä – kehitys ja kestävä käyttö -nimisillä retkillä tutustutaan muun muassa metsien talous- ja virkistyskäyttöön, riistanhoitoon sekä puusta saataviin tuotteisiin.

Metsäkeskus ja 4H yhteistyökumppaneineen ovat puolestaan jälleen kutsuneet kuudesluokkalaisia toreille tutustumaan metsään, tällä kertaa Seinäjoella ja Kajaanissa. Metsä tulee torille -tapahtumiin osallistuu 1100 oppilasta. Toritapahtumiin ovat tervetulleita kaikki muutkin metsistä kiinnostuneet.

Kerro kouluyhteistyöstä hashtagilla #MetsäOpettaa

Järjestäjät välittävät tunnelmia tapahtumista omilla sosiaalisen median kanavillaan esimerkiksi hashtageilla #Talousmetsänkierto ja #Metsätuleetorille sekä #MetsäOpettaa, joka sopii kaikkien metsäalan kouluyhteistyötä tekevien käyttöön.

Kirjoita kommentti