Kuntapäättäjien Metsäakatemia -pilottikurssi avasi metsien monia mahdollisuuksia Äänekosken päättäjille

|Projektipäällikkö Virpi Korhonen pystytti Uusi puu -näyttelyä Äänekosken kaupungintalolla 1.12.2021 osana Kuntapäättäjien Metsäakatemia -pilottikurssia. Näyttelyn avulla kaupungin luottamushenkilöt ja asukkaat saattoivat tutustua konkreettisiin uusiin puupohjaisiin tuotteisiin. |Äänekosken kehitysyhtiön toimitusjohtaja, kaupungin elinvoimajohtaja Sari Åkerlund toivotti osallistujat tervetulleeksi Kuntapäättäjien Metsäakatemia -pilottikurssin toiselle jaksolle Äänekoskella 2.12.2021.

Suomen Metsäyhdistys pilotoi marras-tammikuun kuluessa Kuntapäättäjille suunnatun Metsäakatemian toteutusta. Koulutus tarjosi Äänekosken päättäjille laajan paketin tietoa ja keskustelua metsien roolista ja potentiaalista kestävän biotalouden rakentamisessa.

Metsät ovat kunnille arvokasta omaisuutta, joka tuottaa monipuolista hyvinvointia ja palveluja, työtä ja tuloja. Monessa valtuustossa pohditaankin parhaillaan, miten ilmastonmuutoksen hillinnän, monimuotoisuuden ylläpidon ja taloudellisen tuottavuuden näkökulmia voidaan yhteensovittaa metsien käytössä.

Marraskuussa käynnistyneellä Kuntapäättäjien Metsäakatemia -kurssilla pilotoitiin 25 vuotta toimineen Päättäjien Metsäakatemia -viestintäohjelman soveltamista kuntapäätöksenteon näkökulmasta. Pilottiin valikoitui mukaan Äänekosken kaupunki. Kehitysyhtiön toimitusjohtaja, kaupungin elinvoimajohtaja Sari Åkerlund kertoo pilotointimahdollisuuden avanneen loistavan tilaisuuden kytkeä monipuolinen metsäpohjainen biokiertotalous mukaan Äänekosken kaupunkistrategian valmistelutyöhön.
– Halusimme tarjota luottamushenkilöillemme ja keskeisille virkamiehille koulutusta metsäasioista. Valtuutetut olivat myös toivoneet monipuolista koulutusta valtuustokauden alkuun.

Äänekosken päättäjille räätälöitiin kolmen teeman koulutusjakso

Pilottikoulutukseen osallistui noin 40 luottamushenkilöä ja viranhaltijaa Äänekosken kaupungista. Räätälöity Metsäakatemia-kurssi koostui kolmesta noin kolmen tunnin koulutusjaksosta, joista kaksi järjestettiin osallistavana etäkoulutuksena ja yksi lähijaksona.

–  Koulutuksen teemoina olivat metsät ja hyvinvointi, puupohjaiset ratkaisut sekä vihreää kasvua metsästä, eli miten kunta voi turvata monimuotoisuutta ja huomioida ilmastonäkökulman omistamissaan talous- ja monikäyttömetsissä, tiivistää Suomen Metsäyhdistyksen vaikuttajaviestinnän johtava asiantuntija Elina Antila.

Uusi puu -hankkeen projektipäällikkö Virpi Korhonen asettelee Uusi puu -näyttelyn ratkaisuesimerkkejä pöydälle Äänekosken kaupungintalolla.
Projektipäällikkö Virpi Korhonen pystytti Uusi puu -näyttelyä Äänekosken kaupungintalolla 1.12.2021 osana Kuntapäättäjien Metsäakatemia -pilottikurssia. Näyttelyn avulla kaupungin luottamushenkilöt ja asukkaat saattoivat tutustua konkreettisiin uusiin puupohjaisiin tuotteisiin. Kuva: Elina Antila.

Ensimmäisessä teemassa lähestyttiin laajasti metsien merkitystä suomalaiselle hyvinvoinnille. Kuntapäättäjille tarjottiin tietopaketti metsien merkityksestä kansantalouden ja työllisyyden, mutta myös virkistyksen, terveysvaikutusten ja niin kutsuttujen markkinattomien hyötyjen näkökulmasta. Lisäksi keskusteltiin suomalaisten metsäsuhteista.

Joulukuun alussa järjestetyssä lähipäivässä käsiteltiin puupohjaisia ratkaisuja ja puurakentamisen mahdollisuuksia. Koulutuksessa tutustuttiin muutamissa eri kunnissa toteutuneisiin ja suunnitteilla oleviin rakennushankkeisiin. Luottamushenkilöille ja viranhaltijoille esiteltiin Uusi puu -näyttelyä, johon on koottu monipuolisesti konkreettisia esimerkkejä puuhun perustuvista uusista tuotteista ja ratkaisuista. Näyttely herätti runsaasti kiinnostusta pilottikurssin osallistujissa. Myös kuntalaisille tarjoutui samalla mahdollisuus tutustua näyttelyyn joulukuun ajan kaupungintalon aulassa.

Viimeinen koulutusjakso keskittyi etenkin kunnan metsäomaisuuden hoidon näkökulmiin. Teema tarjosi tietoa metsänhoidon menetelmien valinnan mahdollisuuksista, kaavoituksen roolista ja ilmasto- ja monimuotoisuusnäkökulmien huomioimisesta metsänhoidossa. Lisäksi käsiteltiin puupohjaisten materiaalien merkitystä fossiilisten raaka-aineiden käytön korvaamisessa ja ilmastopäästöjen vähentämisessä.

”Koulutuksen pohjalta on hyvä jatkaa asioiden viemistä laajemmin käytäntöön”

Äänekoski on vajaan 20 000 asukkaan kaupunki, jonka elinkeinotoiminta perustuu paljon metsäperäiseen biokiertotalouteen.

Äänekosken kehitysyhtiön toimitusjohtaja, kaupungin elinvoimajohtaja Sari Åkerlund Kaupungintalon valtuustosalin lavalla
Äänekosken kehitysyhtiön toimitusjohtaja, kaupungin elinvoimajohtaja Sari Åkerlund toivotti osallistujat tervetulleiksi Kuntapäättäjien Metsäakatemia -pilottikurssin toiselle jaksolle Äänekoskella 2.12.2021. Kuva: Virpi Korhonen.

– Saimme päätöksenteon tueksi todella vahvan paketin mielenkiintoista, monipuolista ja ajankohtaista asiaa. Oli tärkeää, että koulutuksessa käsiteltiin metsien käyttöä monipuolisesti. Kunnan metsäomaisuutta on hyödynnettävä niin, että huomioidaan eri käyttötarkoitukset – niin virkistys, suojelu kuin elinkeinonäkökulma ja kuntalaisten näkökulma. Metsien käyttö ei ole yksiselitteistä, vaan tarvitaan kompromissia eri painotuksiin, Sari Åkerlund kertoo.

Kuntapäättäjien Metsäakatemiassa opittua voidaan kytkeä käynnissä olevaan kaupunkistrategian valmisteluun. Kaupungin visio on rakentumassa vihreän siirtymän, vahvan elinkeinoelämän ja hyvän elämän ekosysteemin ympärille.

– Valtuutetut itse toivat koulutuksen jälkeen esiin, että puurakentaminen on otettava Äänekosken kaupungissa paremmin huomioon, Åkerlund lisää.

Ensimmäiselle pilottikurssille osallistuneet kuntapäättäjät kiittelivät etenkin monipuolista uutta tietoa, jota voi soveltaa työssä, mutta myös arkielämässä.

Osallistuneiden kommentteja Kuntapäättäjien Metsäakatemia -koulutuksesta:

”Tärkeää oman työn kannalta oli huomata metsien monen mahdollisuudet.”

”Valtuutettuna sain mielenkiintoista tietoa puun käytöstä joka suhteessa.”

”Avasi silmiäni näkemään millaisia puupohjaisia tuotteita jo valmistetaan ja millaisia mahdollisuuksia tuleekaan olemaan.”

”Tilaisuus herättää positiivista ja monipuolisempaa keskustelua eri mahdollisuuksista puun hyödyntämisessä.”

”Tästä on hyvä jatkaa asioiden viemistä laajemmin käytäntöön.”

”Erittäin hyvin suunniteltu ja järjestetty koulutus!”


Kiinnostuitko Kuntapäättäjien Metsäakatemia -konseptista?
Ota yhteyttä: Elina Antila, elina.antila@smy.fi ja p. 050 351 2411.

Kuntapäättäjien Metsäakatemia 2021 -esite

Lisätietoa Päättäjien Metsäakatemiasta: www.smy.fi/pma

Lisätietoa Uusi puu -hankkeesta: www.uusipuu.fi

Artikkeli: Äänekosken päättäjät ja asukkaat tutustuivat Uusi puu -näyttelyyn


 

Kirjoita kommentti