Metsäalalle uusi tutkimusstrategia

Metsäyhdistys on laatinut maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta metsäalan uuden tutkimusstrategian. Sen avulla julkista tutkimusrahoitusta suunnataan metsäalan kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseen.

Tutkimusstrategia on osa hallitusohjelman ja Kansallisen metsästrategian 2025 toimeenpanoa. Strategiassa linjataan metsäalan keskeisimmät tutkimusalueet sekä toimenpiteet, joiden avulla tutkimuksen vaikuttavuutta lisätään. Metsäalan tutkimusta tulee suunnata muuttuvien tarpeiden mukaan, jotta mahdollistetaan metsäalan uudistuminen.

Metsäalan tutkimusta suunnataan jatkossa neljään aihekokonaisuuteen:

1. Metsäala luo kasvavaa hyvinvointia biopohjaisessa yhteiskunnassa
Biotalouden tulevaisuudentutkimuksella ennakoidaan yhteiskunnan muutoksia. Tietoa tarvitaan myös biotalouden kasvun esteistä ja mahdollistajista.

2. Monipuolista hyötyä metsästä kestävästi
Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus on metsiin perustuvien arvoverkkojen perusta. Kaikkien kestävyyden osa-alueiden on toteuduttava, jotta metsien käyttö on hyväksyttävää. Toimintaympäristön digitalisoituessa uusia mahdollisuuksia tuo paikkatiedon tehokas hyödyntäminen.

3. Lisää arvoa ja joustavuutta tuotantoon ja palveluihin
​Resurssi- ja kustannustehokkaaseen tuotantoon pääsy vaatii teknologian kehittämistä. Myös olemassa olevan tiedon hallintaa ja analysointia sekä sähköisiä palveluita tulee kehittää.

4. Tiedostava kuluttaminen biotalouden muutosvoimana
Biotalous tarvitsee verkostomaisia toimintamalleja, joissa eri alojen ja toimijoiden väliset synergiahyödyt on tunnistettu. Uudet biotalouden tuotteet ja palvelut tuottavat lisäarvoa.

Tutkimuksen ja sidosryhmien välinen yhteistyö on tärkeää, jotta metsäalan kasvua saadaan tuettua.

– Tutkimusstrategian toimeenpanolla edistetään monialaisen tutkimuksen ja metsäalan sidosryhmien välistä yhteistyötä ja kokeilukulttuuria, toteaa metsäneuvos Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

– Valmistelussa kuultiin tutkijoita, hallintoa ja monipuolisesti metsäalan eri sidosryhmiä, jotta tutkimuksen tietotarpeet saatiin kattavasti kartoitettua, kertoo Tiina Rytilä Suomen Metsäyhdistyksestä.

Lisätietoja:
Metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2444
Johtaja, Päättäjien Metsäakatemia, Tiina Rytilä, Suomen Metsäyhdistys, p. 040 566 6649


Metsäalan tutkimusstrategia 2025

Tiedote Maa- ja metsätalousministeriön sivustolla mmm.fi


 

Kirjoita kommentti